Frédéric Lenormand – Případy Soudce Ti. Poprask u Čínské zdi

Ve Velké zdi zeje díra a mazaný vrah zabíjí jednoho po druhém představitele města. Případ může rozluštit jen soudce Ti! V českém překladu vychází Poprask u Čínské zdi, další z příběhů znamenitého vyšetřovatele z pera Francouze Frédérica Lenormanda. Tentokrát nás zavede do podzimních dnů roku 671.

Poprask u Čínské zdi - obálka
Čínský detektivní román z 18. století, jehož hrdinou je skutečná historická postava okresního soudce Ti Žen-ťie za dynastie Tchang, objevil po 2. světové válce nizozemský orientalista a diplomat Robert van Gulik (1910 – 1967). Jeho překlad čínského textu měl takový úspěch, že se sám pustil do psaní dalších fiktivních příběhů ze života bystrého soudce. Atmosféra orientální říše, konfuciánské moudrosti, vtipů a napínavé detektivní zápletky si podmanily čtenáře na celém světě. Na van Gulikovu práci úspěšně navázal francouzský romanopisec Frédéric Lenormand.
Stejně jako van Gulik nabízí Lenormand nejen napínavou četbu, ale i vynikající znalost dobových reálií. Soudce Ti spravuje město Lan-fang na západě říše Tchangů, nedaleko pouště Gobi. Společně s rafinovanými zápletkami pronikáme
do kultury dynastie Tchang, historickému vrcholu Střední říše.
Kritici mluví o Případech soudce Ti jako o »asijské verzi Agathy Christie«. V knihách plných zločineckých intrik poznáváme mandarína, který umí s ironií čelit rozmarům života, a pronikáme do obdivuhodné kultury staré Číny. Napínavé i zábavné pokračování legendární série, z níž byly některé příběhy zfilmovány,
u nás vydává nakladatelství Garamond.

Frédéric Lenormand: Případy Soudce Ti. Poprask u Čínské zdi
Ve Velké zdi zeje díra! Nepřekonatelná hradba před nájezdy kočovníků se stane noční můrou soudce Ti, neboť právě jeho císařský dvůr vyšle na západní okraj říše ohrožovaný Turky, aby dohlédl na opravy a ochránil obyvatelstvo
před vetřelci, kteří se díky trhlině ve zdi snaží utrhnout trochu zisku.
Mezi řešením problémů s architekty, čínskými vojáky, kteří se vymkli kontrole,
a nemilosrdnými válečníky s dlouhými nosy musí soudce ještě lapit mazaného vraha, který jednoho po druhém zabíjí vysoké představitele města. Vychytralý mandarín se k udržení Nebeského řádu spoléhá jako vždy na své důstojníky, drahou manželku a samozřejmě na svůj proslulý důvtip.

První vydání v českém jazyce.
Z francouzského originálu Les nouvelles enquetes du juge Tin Panique sur la Grande Muraille (2008) přeložila Vlasta Misařová
Počet stran 280, cena: 248,- Kč
V edici Černá káva vydalo nakladatelství Garamond v Praze roku 2015

Lenormand

O autorovi:
Francouzský spisovatel Frédéric Lenormand se narodil v roce 1964 a za své historické romány i detektivní příběhy získal řadu ocenění. Po studiích lingvistiky pracoval v Ústavu pro politická studia na Sorbonně, brzy se ale začal věnovat výhradně literatuře. Kromě Případů soudce Ti je oblíbená i jeho detektivní série z období Francouzské revoluce.

Ukázka:
Paní Lan-fen vzala lucernu a vedla je po schodech do jednoho pokoje v patře. Byla to malá místnost, spoře zařízená; byl tam hezký paraván, malý stolek
a velké lůžko, na němž leželo aspirantovo tělo v aureole ještě vlhké krve.
Ti chtěl vědět, s kterým děvčetem oběť byla ve chvíli dramatu.
„S žádným, vznešeny soudce!“ tvrdila majitelka.
Zdálo se, že soudce o tom pochybuje, a tak byla nucena mu vysvětlit některé detaily své živnosti:
„Někdy pronajímáme pokoje párům, které potřebují diskrétnost. Ctěny poddůstojník zaplatil cenu a požádal, ať ho nikdo nevyrušuje, až dáma přijde.“
„Kdo to byl?“ zeptal se soudce.
Kuplířka to nevěděla; nikdo nepřišel. Pana Chuaje podle jeho přání nerušili. Tu „okolnost“ objevila služka, která měla nabízet čaj a teplá vína.
„Je to tak mrzuté, pro dům s dobrou pověsti,“ stěžovala si jejich hostitelka.
Ta „okolnost“ ji přiměla úplně zapomenout na probíhající události.
Za současného stavu věci se dalo jen říci, že Chuaj Ta předešel výzvě.
Ti se zeptal, kteří další klienti tam v té době byli.
„Ach! Jenom lidé v každém ohledu spořádaní!“ ujišťovala ho paní Lan-fen. „Žádný ten typ, co zabíjí své bližní!“
Jestli zkušenost soudce něco naučila, pak to, že neexistuje žádný zvláštní typ lidí schopných zabít bližního. Ať to bylo jakkoli, aspirant zůstal ve své úmrtní komoře sám tak dlouho, že se dům několikrát vyprázdnil a znovu zaplnil.
Při takovém provozu se dalo říci, že je podezřelé celé město.
Jedinou nadějí bylo pokusit se přimět promluvit mrtvého. Krev mu tekla
z hlavy. Ti mu vsunul ruku do týla. Jasně cítil, že je v kosti díra. Požádal o papír. Nikdo ze zaměstnanců neuměl psát, takže tu neměli materiál ke korespondenci, ale zato ho měli na spravování oken při nehodách. Soudci přinesli list toho průsvitného materiálu, používaného k zakrývání štěrbin bez omezení průniku světla. Ti nechal mrtvolu obrátit a přiložil list na ránu, aby získal otisk. Očekával, že najde stopy kladiva, především proto, že to byl nejvhodnější nástroj k rozražení lebky, a také protože město bylo plné řemeslníků.
Byl tedy dost překvapený, když viděl oválnou červenou stopu, která se otiskla na jeho podložku. Vražednou zbraní byl těžký předmět se zaobleným průřezem. Možná nějaká palice. Proč vrah použil palici? Ti se rozhlížel kolem sebe; nic takového v pokoji nebylo. Paní Lan-fen přísahala, že nechybí nic ani z velmi prostého zařízení, ani z věcí nebožtíka, který přišel bez vaku.
„Děvče, které roznáší nápoje, je silné, nebo drobné?“ otázal se Ti.
Na tváři hostitelky se rozhostil úsměv při pomyšlení, že by mohli podezřívat Malý rákos z nějaké násilnosti. Služebná vypadala po fyzické stránce přesně jako její přezdívka. Nikdy by neměla sílu zabít silného vojáka, i kdyby nakrásně chtěla.
Ti se zeptal, kdo v domě je sdostatek silný nebo obratný, aby zvládl takového chlapíka. Vůně orchideje vypadala velmi rozmrzele.
„Napadá mě jen jediný člověk. Ale nemohu tomu uvěřit. Je to tak dokonale uhlazená osoba!“
Soudce tuhle formulaci už slyšel. Paní Lan-fen ji před ním použila už podruhé. Koho tak označila? Najednou si vzpomněl.
„Ihned mě zaveďte k tomu ‚dokonale uhlazenému‘ pánovi!“
Vůně orchideje byla tak vyvedena z míry, že nemohla potlačit úšklebek, který ji zhyzdil tvář. Zdála se v pokušení neposlechnout podprefekta, který ji nutil porušovat její nejsvatějši zásady. Ale pan soudce vypadal, že nemá náladu se dohadovat, a tak se smířila s tím, že ho dovede na místo.
Zastavila se před jinými dveřmi na stejném patře. Ti ustoupil o krok zpět a nechal Tiao Tchaje, aby ho ohlásil.
„Otevřete!“ křikl Tiao. „Je tady váš soudce!“
Chvíli čekali a neslyšeli nic než nezřetelný šepot a pak zašustění látky. Ti položil rázně ruku na kliku a vstoupil dovnitř.

Garamond v sérii Případy soudce Ti už vydal:
Umění truchlit
Paní Ti na stopě zločinu
Palác kurtizán
Smrt mistra v go
Noční můry zabíjejí
Smrt čínského kuchaře
Palác na jezeře Ču-an
Deset čínských démonů
Půlnoční soud
Poprask u Čínské zdi

Letos na podzim v Garamondu vyjde:
Manuál čínského soudce pro přežití

Foto: www.e-garamond.cz

FB_post_chalupari