Může operace šedého zákalu prodloužit život?

Šedý zákal neboli katarakta způsobuje starším lidem značné problémy v každodenním životě. Kvůli oslabenému zraku přestávají být samostatní – nedokážou si uvařit či zvládnout základní hygienu a trápí je řada doprovodných příznaků jako zvýšená citlivost na světlo nebo neostré a zamlžené vidění. Odstranění katarakty chirurgickým zákrokem přitom není nijak obtížné a většině pacientů navrátí samostatnost i šanci na spokojený a aktivní život. Podle nejnovější studie může navíc operace šedého zákalu seniorům dokonce prodloužit život.

oko

Operace je v současné době jedinou možností léčby šedého zákalu. Oční chirurg při ní odstraní zakalenou čočku a nahradí ji umělou. Starý mýtus, že zákal musí před operací nejdříve dozrát, už dávno neplatí. Naopak, čím dříve zákrok podstoupíte, tím méně komplikací riskujete. Na operaci byste měli jít už ve chvíli, kdy se projeví první známky zhoršeného vidění, bez ohledu na věk. Udává se, že katarakta nejčastěji vzniká stárnutím oka, obvykle se objevuje po 65. roce věku. Přesné příčiny jejího vzniku však dosud nikdo neobjasnil.

„Ve věkové skupině nad 65 let je odstranění šedého zákalu nejčastějším chirurgickým zákrokem. Operace katarakty je ale dnes indikována již v mnohem mladším věku a dnešní pacienti očekávají excelentní funkční vidění. V současné době jsme schopni implantací torických nitroočních čoček efektivně redukovat také pooperační astigmatismus, tedy vadu způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici, a významně tak snížit nutnost nošení brýlí,“ doplňuje MUDr. Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno.

Zákrok může chirurg vykonávat manuálně, anebo laserem. Při laserové operaci šedého zákalu femtosekundovým laserem nepoužívá oční chirurg skalpel či jiné ostré nástroje. Ty nahrazuje »robot«, precizní laserový paprsek řízený počítačem a kontrolovaný chirurgem. Celá laserová procedura probíhá zcela bez dotyku lidské ruky a je šetrnější.

„Operace šedého zákalu provádíme na naší klinice ambulantně při místním znecitlivění očními kapkami. Celý zákrok trvá zhruba 15 minut, následně pacient půl hodiny čeká a pak může odejít domů. Operaci předchází důkladné předoperační vyšetření, které rovněž provádíme na naší klinice vlastními přístroji,” popisuje primářka oční kliniky DuoVize MUDr. Lucie Valešová. „Po zákroku si pacient vkapává několik dní oční kapky urychlující hojení, měl by se vyhýbat pobytu v prašném prostředí a další dva až tři týdny neprovádět náročnější fyzické práce. Běžné denní činnosti a pohyb jsou povoleny,” dodává MUDr. Valešová.

Kromě prokazatelného zkvalitnění života pacientů a umožnění návratu k jejich dřívějším aktivitám se v nových výzkumech sleduje i souvislost mezi operací šedého zákalu a prodloužením délky života. Podle nejnovější studie publikované v lednu 2018 uznávaným americkým lékařským časopisem JAMA existuje spojitost mezi prodělanou operací šedého zákalu a snížením rizika úmrtí na nejrůznější zdravotní komplikace, nejen ty přidružené k šedému zákalu. Studie se účastnilo přes 74 000 žen ve věku 65 let a starších, z nichž 41 735 byla katarakta chirurgicky odstraněna.

Výsledky ukázaly, že chirurgické odstranění šedého zákalu je spojeno s nižší mírou celkové úmrtnosti a úmrtnosti způsobené nejrůznějšími příčinami (do studie odborníci zahrnuli příčiny náhodné, neurologické, plicní, infekční a rakovinné). Odborníci zároveň upozorňují, že je potřeba na tuto studii navázat další výzkumy a v zájmu pacientů a zlepšování péče o ně je důkladněji rozpracovat.

 

Věděli jste, že…

právě šedý zákal je hlavní příčinou slepoty u 22 milionů lidí na celém světě, což kataraktu celosvětově řadí mezi hlavní příčiny slepoty? V Česku je statistika rovněž alarmující – po 75. roce věku šedým zákalem onemocní přes tři čtvrtiny populace.

 

…šedý zákal (katarakta) je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení normálně čiré oční čočky? Zakalení způsobí sníženou průhlednost oční čočky, brání průchodu světelných paprsků na sítnici, a tak je vidění zastřené, jakoby překryté šedým závojem. Zpočátku nemusí šedý zákal vidění nijak ovlivňovat, zakalení se však postupně zvětšuje, vidění se zhoršuje a postižený může dokonce oslepnout. Člověk trpící kataraktou přitom nepociťuje žádné podráždění očí, bolest ani jiné potíže. Teprve rozsáhlý šedý zákal je na oku vidět.

 

…kataraktu není možné odstranit žádnými léky ani brýlemi, jedinou možností léčby je operační zákrok? Pravá příčina katarakty dosud není známa. Ví se ale, že je přirozenou součástí stárnutí a že její nástup uspíší vyšší refrakční (dioptrické) vady, některá onemocnění (například cukrovka), záněty a úrazy oka. Kromě věku hrají určitou roli dědičné předpoklady, pohlaví (častěji onemocní ženy), rasa (černoši), ale i užívání některých léků (kortikoidy, cytostatika apod.), dlouhodobé používání některých očních kapek, metabolická a systémová onemocnění. Na rozvoj katarakty má negativní vliv také nezdravý životní styl – hlavně kouření, drogy, špatná výživa i nadměrné působení infračerveného a ultrafialového záření. Postihnout může jedno i obě oči.

 

…tvorba slavného impresionistického malíře Claudea Moneta byla ke konci jeho života výrazně ovlivněna kataraktou? Šedý zákal mu byl diagnostikován ve věku 72 let (tedy zhruba v r. 1912), Monet pak nosil rudimentární brýle (nitrooční čočka ještě v té době nebyla vynalezena), o nichž ale tvrdil, že zkreslují tvary a jsou příšerné. Poté, co nalezl vhodnější brýle, zničil stovky obrazů z předchozích 15 let kvůli jejich špatné kvalitě, jak sám tvrdil. Díla, která se z tohoto období zachovala, jsou skutečně vyvedena silnějším štětcem v tmavších barvách, působí chaoticky a je z nich patrná menší preciznost v porovnání s jeho dřívějšími pracemi. Navzdory onemocnění ale Monet poslední léta svého života plně využil a po operaci šedého zákalu dokonce stvořil jedno ze svých nejslavnějších pláten – Lekníny.

 

Foto: archiv