Letní slavnosti staré hudby zvou na hudební pouť po Středomoří

Letošní už 19. ročník Letních slavností staré hudby nese podtitul Mediterraneo a od 10. července do 8. srpna nabídne sedm fascinujících hudebních cest po krajích, kde olivovníky lemují mořské břehy a kde jsou uloženy kořeny dávných kultur, které spoluvytvářely a ovlivňovaly nejrůznější evropské tradice i historii. Zahraniční i naši špičkoví sólisté a soubory připomenou, že mýty a bájné příběhy ze Středomoří byly odedávna inspirací skladatelům a básníkům. Zvlášť silný byl tento vliv v období renesance či baroka, kdy také u středomořských břehů od Španělska přes Itálii až po Orient vznikala celá řada hudebních forem a stylů, které pak přejímali skladatelé napříč Evropou.

Les Folies Francoises

Program slavnostně otevře v úterý 10. července v Divadle na Vinohradech koncert s názvem Královny Středomoří. Pohnuté osudy krásných hrdinek starověkých bájí, ztvárněné v barokních operách J.-B. Lullyho, J.-Ph. Rameaua, J.-M. Leclaira a jubilanta F. Couperina (letos uplyne 350 let od jeho narození), vyzpívá svým uhrančivým sopránem přední francouzská pěvkyně Véronique Gens, již doprovodí výtečný soubor Les Ambassadeurs v čele s flétnistou Alexisem Kossenkem.

Velkolepým závěrem hudebního putování pak bude 8. srpna v Rudolfinu večer s názvem Evropa galantní. Zazní koncertní provedení opery A. Campry L’Europe galante. Sedm špičkových zahraničních sólistů a spojené soubory Les Folies françoises a Collegium Marianum v něm posluchače provedou rozličnými podobami milostných dobrodružství a námluv od Španělska přes Itálii až po Turecko. „Myslím, že L´Europe galante bude pro zdejší publikum v Praze velkým objevem,” říká Benoît Dratwicki, ředitel prestižního Centra pro barokní hudbu ve Versailles, které letos spolu s Francouzským institutem pokračuje v intenzivní spolupráci s Letními slavnostmi staré hudby. „L’Europe galante je zajímavá tím, že v ní nevystupují zástupy bohů ani bohyň, ale příběhy jsou naopak založeny na osudech běžných (nebo takřka běžných) lidí, a vše se točí kolem exotiky. Exotika pro tehdejší publikum spočívala hlavně v kostýmech a výpravě, ale v Camprově případě také v hudbě. Tance v jednotlivých jednáních se od sebe navzájem velmi liší a dokonce styl árií je zcela jiný v závislosti na národnosti jednotlivých zemí, které během opery navštívíme, ať už je to Francie, Itálie, Španělsko nebo Turecko,“ říká dále k unikátnímu projektu Dratwicki.

Kralovny_Stredomori_Véronique Gens 1 C Sandrine Expilly_small

Festivalový program dále nabídne například příběhy antických mýtů ze středomořských ostrovů s německou sopranistkou Hannou Herfurtner a lautten compagney BERLIN, zazní duchovní hudba Středomoří v podání tuzemského Tiburtina Ensemble a Euskal Barrokensemble z Baskicka zase bude putovat ze Španělska až k branám Orientu. Polská {oh!} Orkiestra Historyczna nás bezpečně provede mořskou bouří a sopranistka Lore Binon se souborem známé hráčky na historické harfy Sarah Louisy Ridy představí rozmanitou hudební tradici neapolského baroka.

 

Více infa: www.letnislavnosti.cz

 

Tematické propojení hudebně-dramatických děl vrcholného baroka s dávnými příběhy odehrávajícími se ve vodách a na pobřeží Středozemního moře prokáže již úvodní koncert festivalu 10. července v Divadle na Vinohradech. Program s názvem Královny Středomoří představí výběr z vokálních děl autorů spjatých s hudebním děním u francouzského královského dvora. Árie J.-B. Lullyho, A. Campry, J.-Ph. Rameaua a dalších, vystavěné na osudech bájných hrdinek antických mýtů, zazní v podání proslulé sopranistky Véronique Gens a vynikajícího francouzského ansámblu Les Ambassadeurs.

V pondělí 16. července nás do okouzlujícího prostředí Zámku Troja, který svým jménem i polohou poblíž někdy přívětivého a jindy zrádného vodního živlu přesně naplňuje motto letošního festivalu, tedy „Mediterraneo“, nasměruje Un Compás. Baskický Euskal Barrokensemble v čele s kytaristou Enrikem Solinísem si tentokrát přizvali sugestivního hráče na setar, Peršana Kiyu Tabassiana, aby se společně vydali na cestu ze Španělska až k branám Orientu, za zvuků hudby Gaspara Sanze či Alonsa Mudarry.

Čtvrtek 19. července bude v kostele Panny Marie na Slovanech patřit zklidnění a duchovnímu zpytování, k nimž přímo vybízejí chvalozpěvy italského středověku. V programu příznačně nazvaném Mezi nebem a zemí se Tiburtina Ensemble s uměleckou vedoucí Barborou Kabátkovou spojí s Marcem a Angelou Ambrosiniovými, italskými virtuosy na nyckelharpu, aby přednesli unikátní laudy, čili oslavné duchovní písně pocházející ze vzácného rukopisu Laudario di Cortona ze 14. století. Nyckelharpa, na kterou zahrají otec a dcera Ambrosiniovi, byla nástrojem potulných bardů, včetně okcitánských trubadúrů, jejichž nápěvy prý velmi miloval svatý František, jedna z největších duchovních osobností Středomoří.

Láska a zrada, to je titul koncertu, který se uskuteční v pondělí 23. července v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. V paláci vyzdobeném freskami na motivy antických mýtů od jednoho z nejvýznamnějších freskařů 17. století, Fabiána Václava Harovníka, zazní obdobné příběhy, ovšem ve zhudebnění o generaci mladšího Georga Friedricha Händela a jeho současníků Alessandra Scarlattiho, Niccoly Porpory nebo Johanna Adolpha Hasseho. Mytické příběhy lásky a zrady vyzpívá sopranistka Hanna Herfurtner, kterou doprovodí známý německý soubor lautten compagney BERLIN.

Polská {oh!} Orkiestra Historyczna s Martynou Pastuszkou nás ve čtvrtek 26. července v kostele Sv. Simona a Judy provede mořskou bouří do bezpečí středomořských přístavů, kde působili významní barokní skladatelé. Název La Tempesta di Mare poukazuje na skutečnost, že navštívíme Vivaldiho Benátky, ale také Scarlattiho Palermo či Neapol. V Janově se pak narodil skladatel Giovanni Antonio Guido, známý zejména hudebním cyklem Scherzi armonici sopra l quattro stagione dell’anno (tedy Žertovné hudební črty na motivy čtyř ročních období), který zkomponoval v odpovědi na Vivaldiho nejznámější dílo.

Program Barocco napoletano nás v pondělí 30. července zavede ze Zámku Troja, kde se koncert koná, do dávných křivolakých uliček plných hudby, za neapolskými barokními skladateli Falconierim, Da Nolou či Trabacim. Role průvodců hudebním světem pod Vesuvem se ujme pozoruhodná čtveřice – anglická virtuoska na historické harfy Sarah Louise Ridy, sopranistka Lore Binon a její belgičtí krajané, pištec a dudák Jowan Merckx a teorbistka Sofie Vanden Eynde.

Vyvrcholením letošních Letních slavností staré hudby bude ve středu 8. srpna večer s názvem Evropa galantní. V koncertním provedení opery-baletu Andrého Campry L’Europe galante uslyšíme poprvé společně Les folies françoises v čele s Patrickem Cohën-Akeninem a Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové, kteří připomenou současné Evropě, jak tanec a láska kdysi spojovaly a jak by mohly spojovat znovu. V Camprově geniálním díle, které hudebními prostředky s nadhledem vykresluje přelétavé Francouze, rozněžnělé Španěly, žárlivé Italy i prudké Turky, se vedle obou renomovaných hudebních těles představí sedm vynikajících pěvců z celého světa, v čele s francouzskou sopranistkou Chantal Santon-Jeffery, která se do Prahy vrací po loňském úspěšném koncertu a letošním působením v roli lektorky na Akademii Versailles.

Devatenáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV), na níž se podílí také Francouzský Institut.

 

PROGRAM:

Úterý 10. 7. 2018, 19.30
Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru 7, Praha 2

Královny Středomoří
Bájné hrdinky v barokních operách

J.-B. Lully, J.-Ph. Rameau, J.-M. Leclair, F. Couperin

Véronique Gens – soprán

LES AMBASSADEURS (Francie)

Alexis Kossenko – flauto traverso, umělecký vedoucí

 

Pondělí 16. 7. 2018, 20.00

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Un compás

Ze Španělska až k branám Orientu

  1. Cantemir, G. Sanz, G. Kapsberger, A. Mudarra

Kiya Tabassian – setar (perská loutna)

EUSKAL BARROKENSEMBLE (Španělsko)

Enrike Solinís – barokní kytara, umělecký vedoucí

 

Čtvrtek 19. 7. 2018, 20.30

kostel Panny Marie na Slovanech, Vyšehradská 49, Praha 2

Mezi nebem a zemí

Chvalozpěvy italského středověku

Marco Ambrosini & Angela Ambrosini – nyckelharpa (Itálie)

TIBURTINA ENSEMBLE

Barbora Kabátková – umělecká vedoucí

 

Pondělí 23. 7. 2018, 19.00
Lobkowiczký palác, Pražský hrad, Praha 1

Láska a zrada

Příběhy antických mýtů v dílech G. F. Händela a jeho současníků

  1. F. Händel, A. Scarlatti, N. Porpora, J. A. Hasse

Hanna Herfurtner – soprán

LAUTTEN COMPAGNEY BERLIN (Německo)

Wolfgang Katschner – theorba, umělecký vedoucí

 

Čtvrtek 26. 7. 2018, 19.30

kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, Praha 1

La tempesta di mare

Středomořské přístavy a jejich slavní mistři

  1. Vivaldi, G. A. Guido, A. Jarzębski, A. Scarlatti

{oh!} ORKIESTRA HISTORYCZNA (Polsko)
Martyna Pastuszka – housle, umělecká vedoucí

 

Pondělí 30. 7. 2018, 20.00

Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Barocco napoletano

Písně a tance ve stínu Vesuvu

  1. Falconieri, G. da Nola, G. M. Trabaci, G. G. de Antiquis

Lore Binon – soprán

Sarah Louise Ridy – historické harfy, umělecká vedoucí

Jowan Merckx – flétny, píšťaly a dudy

Sofie Vanden Eynde – theorba

 

Středa 8. 8. 2018, 19.30

Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha 1

Evropa galantní

Milostná dobrodružství pod jižním sluncem

balet Andrého Campry, koncertní provedení

André Campra’s ballet, concert performance
Chantal Santon-Jeffery (Francie) – Céphise, Zaïde

Eugenie Lefebvre (Francie) – Doris, Olympia, Roxane

Aaron Sheehan (USA) – Philène, Dom Pedro, Octavio

Clément Debieuvre (Francie) – Un berger, un Espagnol

Philippe-Nicolas Martin (Francie) – La Discorde

Douglas Williams (USA) – Silvandre, Zulliman

Lisandro Abadie (Argentina) – Don Carlos, Le Bostangi

 

Patrick Cohën-Akenine – koncertní mistr, nastudování

orchestr:

LES FOLIES FRANÇOISES

Patrick Cohën-Akenine – umělecký vedoucí

COLLEGIUM MARIANUM

Jana Semerádová – umělecká vedoucí

 

Foto: www.letnislavnosti.cz