Královéhradecká škola se zapojila do mezinárodního projektu. Studenti se chtějí lépe stravovat

V rámci projektu Lepší systém stravování pro mládež proběhla na Střední škole služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové studentská konference na téma Budování udržitelného místního a regionálního systému stravování. Řečníky setkání byli odborníci na zdravé stravování.

SZŠ_Local-Food-Lab-řečníci

Mezinárodní projekt Lepší systém stravování pro mládež probíhá za spolupráce Gastronomického spolku Košice, SK, Skutečně zdravé školy, CZ, Slow Food Warszawa, PL a Food Foundation Budapest, HU. Projekt probíhá od 20. září 2018 do 30. června 2019 a je sestaven z šesti klíčových setkání, přičemž dvě probíhají v domovských zemích jednotlivých partnerů.

SZŠ_Local-Food-Lab (5)

Dne 6. prosince 2018 se uskutečnila první aktivita realizovaná v České republice – Local food lab aneb Budování udržitelného místního a regionálního systému stravování. Hlavními řečníky setkání byli Mgr. Zdeňka Trummová, regionální koordinátorka programu Skutečně zdravá škola (SZŠ), Mgr. Olga Chlápková, lektorka SZŠ a majitelka prodejny Ekokoloniál, Petr Bartoš, Ambiente, Ing. Vlasta Kejklíčková, Rodinná farma Kejklíček, RNDr. Aneta Bílková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy.

SZŠ_Local-Food-Lab

Setkání se účastnilo padesát studentů. V jednotlivých přednáškách se zabývali nejen současným systémem stravování, ale i budoucími vizemi a trendy, které se úzce dotknou jejich profese.

Druhé setkání proběhne 30. ledna 2019. Následné programy se uskuteční v Bratislavě, v Košicích a v maďarském Miskolcu.

Foto: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové