Ivo Kahánek – Kompletní dílo pro klavír

První integrální nahrávka klavírního Kalabise. Svět definovaný jen sám sebou. Tato první integrální nahrávka klavírního díla Viktora Kalabise i předcházející album se třemi sonátami vznikly z iniciativy a díky nezdolnému entuziasmu cembalistky Zuzany Růžičkové, skladatelovy celoživotní partnerky a propagátorky jeho díla.

910ffe40

Zásadním momentem byla volba interpreta – svrchovaně technicky zdatného a s hlubokým vhledem do struktury skladatelovy hudby. Slovy Ivo Kahánka: „Kalabis patřil ke skupině skladatelů, kteří nesvazují svou představu tradičními zákonitostmi klavírní techniky, takže výsledná obtížnost je místy až extrémní.“ Jakkoli čerpal inspiraci u jiných mistrů 20. století, dospěl záhy k vlastnímu, osobitému a nezaměnitelnému hudebnímu jazyku, který je dobře čitelný už v raných opusech. Nahrávka mapuje více než půl století Kalabisovy tvorby, od poválečné První sonáty až po mistrovské miniatury zkomponované na samém sklonku tisíciletí. Po oceňovaném albu symfonické a koncertantní tvorby (Choc de Classica, Gramophone Editor´s Choice) a zmíněných sonátách otevírá tato nahrávka další okna do fascinujícího hudebního světa Viktora Kalabise.

VIKTOR KALABIS (1923-2006) – KOMPLETNÍ DÍLO PRO SÓLOVÝ KLAVÍR: SONÁTA Č. 1 OP. 2 (1947), SONÁTA Č. 2 OP. 4 (1948), SONÁTA Č. 3 OP. 57 (1982), AKCENTY OP. 26 (1967), ENTRATA, ARIA E TOCCATA OP. 41 (1975), TŘI POLKY OP. 52 (1979), ČTYŘI SKRÝVAČKY PRO GRAHAMA OP. 71 (1989), DVĚ TOKÁTY OP. 88 (1999), ALLEGRO IMPETUOSO OP. 89 (1999)

IVO KAHÁNEK – KLAVÍR

2CD

Foto: Supraphon