Archiv Národního divadla moravskoslezského digitalizuje

Archiv Národního divadla moravskoslezského (NDM) digitalizuje své sbírky, pro veřejnost je už nyní k dispozici elektronický soupis repertoáru NDM od počátků po současnost, který se bude postupně rozrůstat o další informace a materiály, které tak budou snadno dostupné pro všechny badatele a širokou veřejnost. V návaznosti na převod dat do elektronické podoby otevírá mimořádný kulturní projekt Ostravský divadelní archiv, jehož cílem je přinést přehledným způsobem informace o ostravském divadelním životě všem zájemcům.

4
Právě probíhající digitalizace archivu NDM je výsledkem dlouholeté práce divadelního archivu NDM, a zejména PhDr. Ladislava Slívy (dlouholetý dramaturg NDM, v současnosti pracuje v archivu). Na webových stránkách NDM v sekci Archiv nyní naleznou zájemci elektronický soupis inscenací od založení divadla v roce 1919 (včetně dat premiér a inscenačních týmů), který tak reviduje, doplňuje a upřesňuje dosavadní soupis repertoáru, jenž vycházel v divadelních almanaších vydaných k 40, 60, 70, 80 a 90 letům od založení divadla. Webový archiv se bude nadále rozšiřovat a vyvíjet, k inscenacím se doplňují data a obsazení jednotlivých repríz všech inscenací, postupně přibydou i fotografie, programy a další materiály.

5
„Cílem je zpracovat elektronické informace o historii Národního divadla moravskoslezského tak, aby byly přístupné on-line všem zájemcům. Protože divadelní artefakt není trvalý, snažíme se shromáždit co nejvíce pramenů, díky kterým si badatel bude moci představit, jak daná inscenace vypadala. Převod těchto informací do elektronické podoby má mnoho výhod (umožní například vyhledávání podle jmen umělců nebo názvu inscenace) a navíc nebude po vytvoření digitálních kopií nutné pracovat s originálním materiálem, který se tím ochrání před poškozením,“ uvádí vedoucí archivu Lenka Schreiberová.

6

Archiv je dostupný na: http://www.ndm.cz/cz/archiv

Myšlenka projektu Ostravského divadelního archivu navazuje na probíhající digitalizaci archivu NDM a jejím cílem je vytvoření platformy, která umožní odborníkům i veřejnosti přístup k informacím o ostravském divadelním životě od počátku po současnost. Zahrnovala by tak kromě Národního divadla moravskoslezského další současná ostravská profesionální divadla, tedy: Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava a Komorní scénu Aréna včetně jejich předchůdců, a také zaniklé Deutsches Theater Mährisch Ostrau. Softwarový systém NDM po svém rozšíření umožní zpracovat a zahrnout i data z těchto ostravských divadel. Tento krok je svým způsobem i logický, neboť od roku 1980 do počátku devadesátých let byla další dvě původně a nyní opět samostatná divadla – Divadlo Petra Bezruče a Divadlo loutek Ostrava – součástí Státního divadla v Ostravě (dnes Národní divadlo moravskoslezské).
„Ideálem by bylo také fyzické shromáždění dokumentace ke všem ostravským divadlům na jednom místě – v Archivu města Ostravy. Zmíněná dokumentace je dosud uložena v jednotlivých divadlech a pracuje se s ní minimálně. Byla by možnost všechny tyto materiály soustředit, katalogizovat, digitalizovat a pečovat o ně,“ dodává Lenka Schreiberová. Ve finální fázi by tak badatel na jednom místě mohl najít: prameny k jednotlivým inscenacím (tzn. programy, plakáty, návrhy scén a kostýmů, vývěsky, fotografie, záznamy o hostování, propagační materiály atd.), prameny a literaturu k osobnostem (herci, výtvarníci, ředitelé – články, rozhovory, fotografie atd.), jednorázovým akcím divadel (výstavy, happeningy, propagační materiály atd.), oceněním (Ceny Thálie, Ceny Alfréda Radoka, Ceny Divadelních novin atd.), divadelním či hudebním festivalům (pořádaným divadly, případně těm, kterých se divadla účastnila).

7
Na projektu se rozhodla spolupracovat všechna ostravská profesionální divadla: Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Komorní scéna Aréna.
Účast dále přislíbilo Ostravské muzeum, Slezské zemské muzeum, Archiv města Ostravy (metodická a odborná podpora) a Katedra divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci (praxe studentů a odborná spolupráce).

8

Více informací najdete na: http://www.ndm.cz/cz/stranka/410-ostravsky-divadelni-archiv.html

Foto: Martin Popelář