Do Janáčkova filharmonického sboru mladých proběhnou další dva nábory

V prvním zářijovém týdnu, konkrétně v pondělí 1. 9. a ve čtvrtek 4. 9. vždy od 19 hodin, budou mít rodiče mladých zpěváků a zpěvaček ve věku od 10 let (věk však není limitní) možnost přijít se svými ratolestmi do prostor Janáčkovy filharmonie Ostrava, kde proběhnou poslední dva nábory do nově vzniklého Janáčkova filharmonického sboru mladých.


Tento sbor bude od sezóny 2014 / 2015 pracovat při Janáčkově filharmonii Ostrava, nicméně hodlá se profilovat jako svébytné sborové těleso, které bude schopno samostatné koncertní a zájezdové činnosti, stejně jako vystupování s Janáčkovou filharmonií.


„Na práci s mladými lidmi se opět neuvěřitelně těším“, říká sbormistr Jiří Slovík, jenž se vedení tohoto sboru ujme. „Vybudování kvalitního sboru je dlouhodobým projektem, nicméně věřím, že na jeho konci budeme moci prohlásit, že v Ostravě funguje soubor, v němž mladí lidé mohou rozvíjet svůj talent, ale hlavně zpívat s radostí a chutí“, pokračuje sbormistr, který v minulosti se svými tělesy navštívil země téměř celé Evropy, ale také USA.


Již v prvním roce sbor vystoupí na vánočním koncertě Janáčkovy filharmonie Ostrava 22. prosince 2014 a na závěr sezóny představí výsledky své celoroční práce ve vlastním pořadu. Zkoušky probíhají v průběhu celého školního roku (od 1. 9. 2014) v pondělí a čtvrtek 17 až 19 hodin.

Foto: www.jfo.cz