Vinice sv. Kláry prochází proměnou. Návštěvníci budou od příštího roku vcházet novým bezbariérovým vstupem

Již téměř čtvrt století je památkově chráněná vinice sv. Kláry ve správě trojské botanické zahrady. Každoročně se zde rodí hrozny, z nichž v místním sklepě vznikají vína vysoké kvality. Jelikož zájem veřejnosti o botanickou zahradu neustále roste, dočká se i vinice v blízkých měsících proměny, která přinese modernizaci návštěvnické vybavenosti. V těchto dnech bude postupně zahájena stavba nové pokladny a vstupních prostor dle návrhu zpracovaného prof. Ing. arch. Ladislavem Lábusem. To umožní návštěvníkům bezbariérový vstup do zahrady přímo z autobusové zastávky Kovárna v ulici Trojská. Zároveň probíhá dokončení bezbariérového průchodu mezi vinicí sv. Kláry a Ornamentální zahradou. V následujících letech se pak proměny dočkají prostory v blízkosti vinotéky sv. Klára.

Trojská botanická zahrada prochází zásadní proměnou, která reaguje na dlouhodobě rostoucí zájem o její expozice ze strany veřejnosti. V současnosti vzniká zcela nový vstupní prostor u skleníku Fata Morgana a změny se chystají i v dalších částech zahrady. „Cílem všech plánovaných staveb je nejen modernizace stávajího zázemí, ale i budování dosud chybějící návštěvnické vybavenosti, doplnění sociálního zázemí a rozšíření nabídky občerstvení. Zároveň s tím pracujeme na zpřístupnění těch částí zahrady, které dosud bezbariérově přístupné nebyly, což je případ spojnice mezi vinicí sv. Kláry a Ornamentální zahradou, ale i samotný vstup do vinice z ulice Trojská,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Už od příští sezony novým bezbariérovým vstupem
V současnosti mohou návštěvníci pro vstup do trojské botanické zahrady využít průchod z ulice Pod Havránkou. To se už od příští sezony změní. Díky realizaci návrhu prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse bude vstupní brána do vinice situována přímo u autobusové zastávky Kovárna v Trojské ulici. Součástí nového vstupního objektu budou jak pokladny, tak i toalety pro návštěvníky.

„Abychom dosáhli minimálního narušení krajinného rázu památkově chráněné vinice, bylo nutné objekt kompletně zasadit pod úroveň okolního terénu a pohledově jej skrýt za historickou viniční zdí. Převýšení mezi zastávkou a stávající areálovou cestou je řešeno esovitě tvarovanou cestou. Ta je navržena tak, aby do vinohradu zasahovala minimálně. Proto její část bude procházet přímo nad nově vybudovaným vstupním objektem,“ uvedl Václav Jůzko, vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy. Průběh této stavby je naplánován tak, aby její slavnostní otevření mohlo proběhnout spolu se zahájením nové sezony 2020.
Napříč zahradou bez bariér
Vyjma stavby moderního vstupního objektu, která bude v těchto dnech zahájena, je v severní části vinice sv. Kláry budována zcela nová cesta vedoucí do Ornamentální zahrady. Jedná se o důležitou spojnici navazující na obnovovanou cestní síť, jež umožňuje plynulý a bezbariérový průchod celým areálem venkovních expozic. V současnosti musí návštěvníci v tomto úseku procházet úzkou brankou a překonávat značné převýšení. Nová cesta bude bezbariérová a osvětlena přízemními světly. Stavba by měla být dokončena do konce července letošního roku.
Vinotéka sv. Klára v novém
Proměna se dotkne také vinotéky sv. Klára, kde schází adekvátní zázemí nezbytné jak pro provoz a personál, tak pro návštěvníky. Toalety jsou zde dlouhodobě řešeny provizorním způsobem. S ohledem na rostoucí zájem veřejnosti a vytíženost vinotéky už stávající dispozice nevyhovují.
„Návrh z ateliéru architekta Ladislava Lábuse umisťuje degustační prostory do objektu situovaného za viničním domkem, s nímž budou propojeny spojovacími průchody. Nacházet se zde budou toalety pro návštěvníky a zaměstnance, nezbytné provozní zázemí vinárny a rozlehlejší a celistvější konzumační prostor. To umožní pořádání i větších řízených degustací a konání různých společenských či soukromých akcí včetně svatebních banketů. Celý objekt bude částečně skrytý pod zemí a jeho hlavní pohledová část bude umístěna v prostoru stávající terasy,“ dodává Václav Jůzko. Svým vzhledem tato nová stavba nijak nenaruší charakter vinice s jejím jedinečným geniem loci, zvýší se komfort návštěvníků i personálu a dokonale naplní potenciál daného místa.

Foto: www.botanicka.cz