Pupečníková krev je životodárná tekutina, která může zachránit život

Narození dítěte je jedním z nejšťastnějších okamžiků v životě. Porod je současně i jedinečná chvíle, kdy je možné odebrat pupečníkovou krev – krev, která může v budoucnu zachránit život vašemu dítěti nebo jeho sourozenci. Za odběr pupečníkové krve se v porodnici platí. Maminkám, které chtějí této možnosti využít, přispívá na odběr pupečníkové krve Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Praha, 19.03.2009 Foto Dorian Hanuš

Pupečníková krev je krev novorozence, která zůstává v placentě po přerušení pupečníku. Je podobně jako kostní dřeň cenným zdrojem tzv. zárodečných buněk, jež se v průběhu let staly významnou nadějí při léčbě mnohých onemocnění – Alzheimerovy choroby, cukrovky, onemocnění srdce, onemocnění jater, Parkinsonovy choroby, akutní leukemie a řady dalších. Zárodečné buňky jsou výjimečné v tom, že se dokáží včlenit do jakéhokoliv orgánu či tkáně a zajistit jeho náhradu. Jde o mladé buňky (krev patří původem plodu, ne matce), nejsou tedy ještě zatížené životním stylem a dalšími vlivy okolního prostředí. Štěp je většinou navíc okamžitě připraven k použití.

O odběru pupečníkové krve si každá žena rozhoduje sama, nicméně rozhodnout se musí v dostatečném předstihu už v průběhu těhotenství. Nejde totiž o standardní zákrok, který by prováděla každá porodnice v zemi. V současnosti mají maminky na výběr z celkem 35 porodnic. Na zvážení maminky je i to, jak se s pupečníkovou krví naloží. Buď si ji může nechat pro vlastní potřebu, nebo ji daruje. Pokud s odběrem vůbec nesouhlasí, končí pupečníková krev jako biologický odpad. „Pokud se maminka rozhodne uchovat pupečníkovou krev svého novorozeného děťátka, může požádat o příspěvek svou zdravotní pojišťovnu. Např. ZP MV ČR v rámci svého fondu prevence přispívá novopečeným maminkám na odběr částkou 500 Kč,“ říká tisková mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková (na snímku).

Odběr je bezbolestný a nepředstavuje žádné riziko ani pro matku, ani pro narozené dítě. Probíhá totiž až po porodu dítěte a přestřihnutí pupečníku. Průměrné množství krve odebrané z placenty se pohybuje kolem 90 ml. Čím větší množství krve se odebere, tím větší počet zárodečných buněk lze uchovat. Odebrané vzorky se následně skladují v tekutém dusíku při teplotě –196 °C v biologických kontejnerech a lze je tak uchovávat desetiletí.

Celková částka za odběr pupečníkové krve se pohybuje kolem 20 tisíc korun, závisí však na konkrétní bance, která odběr zprostředkuje a následně krev uchovává. Další poplatky (kolem 2 tisíc korun za rok) plynou ze skladování odebraných kmenových buněk. Tyto poplatky platíte v případě vlastního využití, kdy si pupečníkovou krev uchováváte do budoucna pro případ, že by vaše dítě či jeho sourozenec onemocnělo. Rozhodne-li se maminka pro dárcovství, nic neplatí, ale také není nijak finančně kompenzována. Odebraný štěp však může vážně nemocnému pacientovi zachránit život. Dárcovství u nás zajišťuje Banka pupečníkové krve, která v současnosti disponuje 4 200 štěpy. Pro srovnání v registru USA je to více než 100 tisíc štěpů.

Foto: ZP MV ČR