Plánujete návštěvu očního lékaře? Vítejte v oční ordinaci budoucnosti

Pokud jste jako malí absolvovali vyšetření v oční ambulanci, pak si zřejmě pamatujete pouze tmavou komoru, lékaře a jeden přístroj. Co se od té doby změnilo? Jak vypadá moderní oční ambulance dnes? A co nás čeká?

_ON_8110

Problémy s očima potrápí v životě nejednoho člověka. Může se jednat o vrozené oční vady, úrazy, zrakové potíže, které přicházejí přirozeně s přibývajícím věkem a mnoho dalších onemocnění. Správná diagnostika pacientova problému je základním předpokladem úspěchu. K tomu, aby oční lékař mohl stanovit diagnózu však nestačí pouze vědomosti a zkušenosti, ale také dostupné technologie. A právě zde je vidět největší posun oproti minulosti. Technologie a nové trendy dnes již neodmyslitelně zasahují do všech oblastí našeho života. Ani moderní oční ordinace nejsou tedy výjimkou. Neboť přesnost a detail právě zde hrají primární roli.

Za úspěšností současné oční mikrochirurgie stojí skutečně obrovský technologický pokrok. A je to pochopitelné – aby se mohli efektivně a úspěšně operovat dokonalé jemné struktury lidského oka, potřebují lékaři dokonalé, přesné a šetrné přístroje. Asi nejlépe je to patrné na tzv. refrakční chirurgii – tedy operacích, kterými zbavují pacienty brýlí. „Když se podařilo poprvé v roce 1990 »vybrousit« laserem rohovku – pracovali jsme s tzv. stopou laseru o velikosti 5 mm. Za pouhých dvacet let vývoje dnes děláme totéž daleko šetrněji a podstatně přesněji – se stopou stokrát menší. Je to asi jako kdybychom zahradu upravovali bagrem anebo kávovou lžičkou. A navíc to tou kávovpou lžičkou uděláme dnes asi stokrát rychleji,“ říká MUDr. Martin Choleva, primář Evropské oční kliniky Lexum. Aby to bylo vše možné, musí laser trvale sledovat – hlídat – polohu oka a před každým impulsem znovu zamířit – toto vše moderní lasery dokáží provést s neuvěřitelnou frekvencí tisíckrát za sekundu.

Vítejte v moderní oční ordinaci

Moderní oftalmologické ambulance se dnes bez počítačů a moderních technologií zkrátka neobejdou. Oproti minulosti naleznete v současných vyšetřovacích místnostech nespočet různých přístrojů, které diagnostiku neuvěřitelně zpřesňují či posouvají do časnějších, lépe léčitelných fází onemocnění. K základní výbavě neodmyslitelně patří četné zobrazovací metody – od prosté fotografie pozorovaných struktur, přes zobrazení cévního zásobení sítnice pomocí speciálních barviv až po jakýsi »rentgen« sítnice – tzv. OCT (optická koherentní tomografie), jež umožňuje rozlišovat jednotlivé vrstvy sítnice (jichž je pro zajímavost 10 na tloušťce zhruba 0,5mm). A právě teprve počítačové zpracování obrazu umožní pozorovat vývoj onemocnění v čase – což je naprosto zásadní například u zeleného zákalu, ale také jiných očních onemocnění.

Téměř každý pacient se dnes setká v oční ambulanci s tzv. OCT vyšetřením, tedy vyšetřením sítnice, zrakového nervu či rohovky. OCT (optická koherentní tomografie) vyšetření je zřejmě nejvýraznějším pokrokem v oftalmologické diagnostice posledních 20 let. Paradoxní je, že toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami a pacient jej musí hradit sám,“ říká MUDr. Martin Choleva, primář Evropské oční kliniky Lexum.

Ordinace současnosti a jistě i budoucnosti obslouží spíše menší počty pacientů než kdysi – ale nesrovnatelně lépe a zevrubněji. Oproti minulosti se mnoho práce, kterou kdysi prováděl oční lékař, v poslední době přesunulo do pracovišť optometristů – což jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti diagnostiky refrakčních vad oka a jejich řešení pomocí brýlí či kontaktních čoček.

Vyléčí i to, co před lety bylo neléčitelné

Oftalmolog léčí a bude léčit méně zánětů spojivek a prakticky vůbec nebude předepisovat brýle, ale více se stará a bude starat o uchování efektivního vidění u degenerativních onemocnění a věkem podmíněných onemocnění (pozn. šedý zákal, tzv. makulární degenerace, postižení oka při cukrovce, zelený zákal apod.). Náhrada lidské čočky umělohmotným implantátem je dnes nejčastěji prováděnou operací vůbec, oční lékaři umí transplantovat rohovku, dokáží operovat či medikamentózně zasahovat u některých onemocnění sítnice, bezpečně chirurgicky odstranit prakticky jakoukoliv refrakční vadu nebo úspěšně pomoci i při závažných očních poraněních,“ uzavírá MUDr. Martin Choleva, primář Evropské oční kliniky Lexum.

Umělé oko na dosah?

Oko jako takové zatím nahradit nelze a zřejmě si ještě nějaký rok počkáme. Intenzivně se zkoušejí v zásadě dvě cesty. První je pokus obejít vlastní oko prostřednictvím kamery a zachycený obraz nějak přenést přímo do mozku, druhá je náhrada poškozené oční tkáně prostřednictvím tzv. kmenových buněk. Ale současná, rutinní moderní oftalmologie již dnes umí téměř nepředstavitelné, neuvěřitelné věci, byť mnohdy za cenu velmi vysokých nákladů.

Evropská oční klinika Lexum

Evropská oční klinika Lexum poskytuje díky specializovaným lékařským týmům
a nejmodernějšímu přístrojovému vybavení komplexní špičkovou péči prakticky ve všech oblastech očního lékařství. Výjimečné postavení kliniky Lexum v rámci České republiky tvoří více než dvacetiletá historie, přes 200.000 provedených úspěšných
zákroků a špičkový tým lékařů a operatérů.

Foto: www.lexum.cz