Jenewein Group má česko-slovenského COO a dva nové partnery

Poradenská skupina Jenewein Group v roce oslav svého 30. výročí získala Matěje Taligu, který je jejím prvním COO, což představuje významnou změnu v jejím fungování. Jako Chief Operating Officer přispívá k strategickému směřování a rozvoji poradenské skupiny a odpovídá za její provozní záležitosti s osobitým důrazem na lidi, kvalitu, procesy a stejně i marketing a branding.

Jako Private Client Partner zároveň stojí v čele česko-slovenské platformy Jenewein.private, v jejímž rámci se zaměřuje na segment privátního consultingu. Na individuální bázi rozvíjí spolupráci s klienty z řad největších osobností česko-slovenského byznysu, akcionářů, privátních investorů (Private Equity Executives), rodinných investičních skupin (Family Offices) a top manažerů včetně profesionálních sportovců a umělců. Vytváří a posiluje nové vztahy a napomáhá při strategickém plánování a správě majetku, s rozvojovými a transformačními projekty a s obchodními a se zájmovými aktivitami, se kterými má Jenewein Group dlouholeté zkušenosti. Současně rozvíjí Executive Search & Leadership Consulting projekty v celém spektru společností a v rámci Digital sektorové pracovní skupiny, která je další oblastí jeho odpovědnosti, se zaměřuje na digitální transformaci společností.

Během své patnáctileté kariéry Matej Taliga stál za úspěšným startem několika zahraničních a lokálních značek, kde nabyl bohaté manažerské zkušenosti od řízení malých rodinných firem až po působení v nadnárodních korporacích. Mezi jeho silné stránky patří vytváření a udržování businessových a firemních vztahů a budování a řízení týmů od lokální po mezinárodní úroveň. Před příchodem do Jenewein Group pro světového lídra v oblasti IT řídil zákaznické vztahy a servis pro mezinárodní zákazníky. „Oblast consultingu vnímám jako specifickou a dynamickou s minimem rutinních situací. Pro mě je v byznysu nejdůležitější, abychom celou naši pozornost obrátili na klienta, abychom dokonale pochopili jeho potřeby a uměli mu nabídnout profesionální služby na nejvyšší úrovni. Jsem velmi rád, že v Jenewein Group tuto DNA máme zakořeněnou. Podílet se na vedení celé skupiny je pro mě manažerskou výzvou a zároveň atraktivním byznysovým dobrodružstvím. Kromě toho se po čase stráveném v prostředí velkých korporací těším z návratu do světa rodinného podnikání, ve kterém jsem díky otcově firmě profesně vyrůstal,“ řekl Matej Taliga.

Jenewein Group získala z externího prostředí i zkušeného profesionála a konzultanta Rastislava Mackaniče s více než patnáctiletými zkušenostmi z jiné globální poradenské společnosti, v níž pracoval na téměř dvou stovkách Executive Search projektů na Slovensku, v České republice a dalších zemích Evropské unie.

V rámci česko-slovenské platformy Jenewein.private je z pozice Client Partner od ledna 2020 odpovědný za vyhledávání leaderů na úrovni vrcholového managementu (Executive Search) se zaměřením na soukromě vlastněné a rodinné firmy s důrazem na specifický ekosystém tohoto prostředí s jeho osobitými interními vztahy, propojeními a pravidly fungování. Jako nezávislý poradce spolu s dalšími členy týmu asistuje rodinám a akcionářům při správných rozhodnutích nejen v otázkách líderství, nástupnictví, organizace, správy a řízení společnosti, ale i v dalších důležitých tématech.

Z hlediska sektorové specializace jsou doménou Rastislava Mackaniče zejména projekty v oblasti průmyslové výroby se speciálním zaměřením na segment automobilového průmyslu. Na základě hluboké zkušenosti v tomto sektoru spolupracuje s mnoha významnými domácími a světovými společnostmi. „Během dlouholetého působení v poradenství při výběru řídících pracovníků jsem si uvědomil značný rozdíl mezi poskytováním služeb mezinárodním korporacím a soukromým a rodinným firmám a zároveň omezenou pozornost, která se věnuje privátním a rodinným klientům. Baví mě být blízkým partnerem privátním a rodinným klientům zejména pro specifičnost jejich ekosystému a zvláštnost spolupráce, v jejímž rámci jim poskytujeme komplexní řešení při výběru strategických lídrů pro jejich podnikání a další rozvoj,“ dodal Rastislav Mackanič.

Chairman a zakládající partner Jenewein Group Martin Krekáč vnímá vytvoření pozice Chief Operating Officer a česko-slovenské platformy Jenewein.private za důležitý posun, který ovlivní úspěšný růst skupiny v dalším období. „Před třiceti lety jsme 6. ledna 1990 ve Vídni položili základy naší česko-slovenské poradenské skupiny. Za tu dobu jsme se stali velcí a silní. Náš úspěšný příběh nás utvrzuje v tom, že svou práci děláme opravdu dobře. Zároveň však víme, že nesmíme polevit a musíme pokračovat naplno, poctivě a nejlépe, jak umíme. Zkušení partneři a česko-slovenský COO jsou zárukou, že do dalšího desetiletí vstupujeme posílení a schopní nadále poskytovat našim klientům služby nejvyšší kvality. Pro mě to zároveň znamená, že po třiceti skutečně aktivních letech se mohu více soustředit na strategické, gestorské a filantropické aktivity,“ připomněl Martin Krekáč.

Jenewein Group je prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která hrdě a úspěšně realizuje strategickou vizi tak, jak ji nastartoval náš zakladatel Dr. Jean-François Jenewein.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodní přítomnosti v Bruselu a Londýně dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Od roku 1990 jsme postupně získali pověst respektovaného partnera poskytujícího na výsledek orientované řešení a strategie ve všech klíčových oblastech.

V období neustále se měnícího podnikatelského prostředí poskytujeme v rámci oblasti Strategic Management Consulting našim partnerům a klientům v soukromém i ve veřejném sektoru inovativní a na míru šité řešení, která překonávají jejich očekávání.

V rámci naší dlouholeté zkušenosti v Executive Search & Leadership Consulting se specializujeme na identifikaci, přilákání a rozvoj lídrů, jejichž jejich dovednosti a zkušenosti předurčují na úspěch, kteří jsou schopni definovat a rozvíjet firemní strategii a kteří se snadno dokážou přizpůsobit organizační struktuře a firemní kultuře.

Naše jedinečná oblast Public Affairs & Government Relations je zaměřena na pomoc našim klientům při prosazování a ochraně jejich vlastních zájmů v době politických výzev a legislativních příležitostí bez ohledu na legislativní období.

Pražská kancelář Jenewein Group je hlavním kontaktním místem pro české a zahraniční klienty na realizaci česko-slovenských a mezinárodních projektů. V Slovenské republice jsou součástí skupiny značky Amrop a Fipra působící ve více než padesáti zemích.

Foto: www.jeneweingroup.com