Dveře bez požárních certifikátů vás mohou dostat do problémů

Pokud ve svém bytě vyměníte vstupní dveře za nové, můžete se dostat do pěkných problémů. Proč? Když se totiž necháte některým prodejcem přesvědčit k nákupu obyčejných dveří bez požárního certifikátu, ohrožujete tak bezpečnost svou, ale i ostatních obyvatel bytového domu a jejich majetku. A za škody pak nesete odpovědnost. Téměř každý druhý požár přitom vzniká právě v bytech, odkud se dále šíří. A když není oddělen správnými dveřmi, ohrožuje únikovou cestu.

pozar2_foto_zdroj_HZS

„Nejhorší na tom je, že nutnost certifikace vstupních dveří do bytů úmyslně bagatelizují právě někteří prodejci, kteří tak zvýhodňují své nekvalitní produkty. Přesvědčují k nerespektování původního kolaudačního rozhodnutí, které počítá s protipožárními dveřmi. K tomu dochází zejména během rekonstrukcí bytů či celých  domů, a dochází tak k ohrožení životů i majetku,“ upozorňuje Ivan Pavlíček, ředitel firmy NEXT a odborník na zabezpečení nemovitostí.

Ivan Pavlíček - Next, Praha 25. února 2015

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR přitom upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. musí být při užívání stavby
zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek.

Výměnou původních bytových dveří za nové nesmí být sníženy požadavky na dveře vyplývající z požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace, na základě níž stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí, případně kolaudační souhlas či povolení k užívání dané stavby.

pozar_foto_zdroj_HZS

„Faktem je, že dle platných předpisů byt v bytovém domě musí tvořit samostatný požární úsek, který je ohraničen od ostatních částí objektu požárně dělicími konstrukcemi. Otvory v těchto konstrukcích, jako jsou například dveře, jsou požárními uzávěry, které musí být navrženy s požární odolností podle požárního rizika daného požárního úseku,“ vysvětluje platnou legislativu Ivan Pavlíček z Next.

Foto: archiv Next