Celoživotní plodnost mužů? Mýtus! Šance na přirozené početí po čtyřicítce klesá

Neplodnost postihuje patnáct procent párů v plodném věku, u poloviny z nich se příčina neplodnosti objevuje na straně muže. V poslední době se vedou diskuse, zda klesá kvalita spermií nebo hraje roli vyšší věk mužů v době, kdy zakládají rodiny. Nejnovější studie však prokázaly, že s přibývajícím věkem muže klesá kvalita ejakulátu. Navíc nízká kvalita spermií může ohrozit nejen vývoj plodu, ale zvyšuje i riziko rozvoje některých onemocnění dítěte v budoucnosti.

RNDr.Zuzana Krátká

Výsledky klinických studií ukázaly, že s rostoucím věkem muže se snižuje kvalita jeho ejakulátu – klesá jeho objem, celkový počet spermií, počet pohyblivých spermií i zastoupení morfologicky normálních spermií.5 Podařilo se také prokázat, že ženám se starším partnerem trvá delší dobu, než u nich dojde k úspěšnému oplodnění. „V jedné studii, která proběhla ve Velké Británii, trvalo oplodnění průměrně 22,5 měsíců u skupiny žen mladších 25 let a jejich partnerů starších 45 let. Oproti tomu stejně staré ženy s partnery mladšími 25 let otěhotněly maximálně do šesti měsíců,2“ popisuje bioložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. z imunologické laboratoře Centra lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet v Praze.

Plodnost muže dále negativně ovlivňují i nezdravý životní styl (kouření, nadváha, nevyvážená strava, nedostatek pohybu), různá onemocnění (např. infekce močových cest), ale také některé genetické či vývojové vady. U starších mužů mohou mít na plodnost vliv i změny v hladinách hormonů.

Moderní metody k určení kvality spermií

Ke zjištění kvality spermií se běžně využívá mikroskopické vyšetření, tzv. spermiogram. Může se však stát, že ani při jeho normálních hodnotách nejsou spermie dostatečně kvalitní na to, aby oplodnily vajíčko. Proto je vhodné toto vyšetření doplnit moderními metodami, které zkoumají další vlastnosti spermií.5

Jako první klinika v České republice jsme zavedli velice úspěšné vyšetření apoptotických, čili odumírajících spermií v ejakulátu,“ říká RNDr. Zuzana Krátká (na snímku). Apoptóza je zcela přirozený proces, během kterého dochází v organismu muže k nezbytnému a bezpečnému odstranění nadpočetných spermií, které neoplodnily vajíčko. Problém nastává v okamžiku, kdy se tento proces nastartuje příliš brzy (např. kvůli infekci) a kvalitních spermií je díky tomu v čerstvém ejakulátu málo. „U čtyřiapadesáti procent pacientů s patologickým spermiogramem se vyskytuje vyšší počet apoptotických spermií. Stejný problém ale překvapivě postihuje i sedmnáct procent mužů s normálním výsledkem spermiogramu,“ dodává RNDr. Krátká.

Vyšší počet odumírajících spermií byl prokázán u sedmatřiceti procent mužů starších 40 let vyšetřených na této klinice pro problémy s plodností. V mladším věku byl nadměrný výskyt apoptotických spermií méně častý. Dalším přínosným vyšetřením, které s tímto procesem souvisí, je stanovení počtu spermií s fragmentovanou DNA. „Pokud je v ejakulátu vyšší počet spermií s poškozenou DNA, pak stoupá riziko vyššího výskytu méně kvalitních embryí po in vitro oplození a také klesá počet těhotenství,“ upřesňuje RNDr. Zuzana Krátká.

Vyšší věk muže ovlivňuje vývoj plodu

Vyšší věk mužů v době početí může negativně ovlivnit vývoj plodu a také budoucí zdravotní stav dítěte. Mezi první onemocnění, která se sledovala u dětí straších otců, patřila achondroplasie, onemocnění, při kterém dochází k růstovým poruchám. Některé rozsáhlé epidemiologické studie z poslední doby zjistily, že u dětí otců starších 45 let se více než u dětí mladších otců objevují během života psychické poruchy (např. schizofrenie) nebo i některá vzácná nádorová onemocnění. Jednou z možných příčin mohou být právě méně kvalitní spermie.

Včasná diagnostika problému je základ

Možnosti léčby neplodnosti u mužů nejsou sice tak velké, jako u žen, ale cílená specifická léčba, podpůrná léčba antioxidanty a úprava životního stylu mohou postupně zlepšit kvalitu spermií a přispět k úspěšnému otěhotnění partnerky. „Při zjištění nízké kvality spermií pomocí odborných vyšetření doporučuji problém konzultovat co nejdříve s andrologem, aby se případné problémy s neplodností diagnostikovaly včas a neplodným párům se nabídlo optimální řešení léčby neplodnosti,“ uzavírá RNDr. Zuzana Krátká.

Foto: Imunologická laboratoř Centra lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet