17. května – Světový den hypertenze

V loňském roce se na hypertenzi, neboli vysoký krevní tlak, léčilo téměř 234 000 klientů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). Celkové náklady pojišťovny na léčbu nemoci loni tvořily 1,54 miliardy korun. Hypertenze je jedním z nejčastějších onemocnění srdce a cévního oběhu, které postihuje kolem 25 procent dospělé populace. Svými komplikacemi významně ovlivňuje nemocnost i úmrtnost a má také značné ekonomické dopady.

Hana Kadečková_ZPMVČR

Celkový počet klientů ZP MV ČR s hypertenzí za pouhé dva roky vzrostl o 15 336. Zatímco v roce 2015 se s nemocí léčilo 218 326 klientů pojišťovny, v roce 2017 to už bylo 233 662. Počet nemocných žen a mužů je vcelku vyrovnaný, 119 121 žen ku 114 541 mužům. „ZP MV ČR v roce 2017 vydala na léčbu hypertenze 1,54 miliardy korun, to je téměř o jedenáct procent více, než před dvěma roky,“ popisuje tisková mluvčí ZP MV ČR Hana Kadečková (na snímku).

Podle Světové zdravotnické organizace se za hypertenzi v dospělosti považuje trvalé zvýšení krevního tlaku na hodnoty 140/90 mm Hg. Arteriální hypertenze se řadí mezi nejčastější onemocnění srdce a cévního oběhu. Jde o masově rozšířené onemocnění, o němž se někdy dokonce hovoří jako o neinfekční epidemii. V České republice žije kolem 35 procent hypertoniků ve věku od 25 do 64 let, přičemž vyšší výskyt je u starších osob. Ve věkové kategorii od 55 do 64 let trpí hypertenzí 72 procent mužů a 65 procent žen.

Dietní a režimová opatření

Terapie hypertenze zahrnuje nejen farmakoterapii, ale i preventivní dietní a režimová opatření. Vhodné je zařadit do každodenního života aerobní pohyb a obecně dbát na správnou životosprávu. Je třeba se vyvarovat nadváze, respektive ji ihned řešit redukční dietou, dále je nutné omezit konzumaci kuchyňské soli, vynechat alkohol a přestat kouřit.

Farmakologická léčba

K farmakologické léčbě se u pacientů s vysokým rizikem hypertenze přistupuje do 1 měsíce od zjištění hypertenze. Farmakoterapie podle statistik snižuje až o 30 až 40 procent výskyt a úmrtnost na cévní mozkové příhody, o 20 až 25 procent snižuje morbiditu a mortalitu na ischemickou chorobu srdeční a až o 50 procent vede k významnému snížení výskytu srdečního selhání.

Foto: ZP MV ČR