Benefiční víkend v České televizi přinesl přes 13 milionů korun

Česká televize věnovala o víkendu své večerní vysílání pomoci charitativním organizacím. Sobotní díl StarDance podpořil dlouholetého neziskového partnera České televize Centrum Paraple a první z Adventních koncertů občanské sdružení Asistence, o. p. s. Dohromady přinesly oba pořady přes třináct milionů korun.

Zdeněk Zezulka_Jitka Schneiderová a Marek Dědík II
„Česká televize neustále rozvíjí cesty, jakými může pomáhat svým neziskovým partnerům. Vedle vysílání bezplatných spotových kampaní a tradičních benefičních pořadů tak letos začala i s propojováním zavedených televizních formátů s charitativními organizacemi. Po Zázracích přírody, které letos věnovaly jeden díl Lize proti rakovině, i speciálním vydání pořadu Míň je víc, tak nyní vyhradila i jeden z večerů StarDance pomoci Centru Paraple, jehož benefice vysílá už jednadvacet let,“ říká vedoucí Komunikace a PR České televize Alžběta Plívová a dodává: „Pořad StarDance přinesl do této chvíle Centru Paraple téměř 12 300 000 korun. Vedle finančního přispění byl ale i příspěvkem k diskusi o větší integraci lidí s hendikepem.“

Nina Křehotová_Lukáš Pavlásek a Lucie Hunčárová
„Tento díl pořadu StarDance by měl pomoci vnímat lidi na vozíku jako spoluobčany, kteří mezi nás patří. Tím, že byli na parketu součástí taneční kreace, dáváme najevo, že ani v životě by neměli jít po úrazu z kola ven,“ říká zakladatel a patron Centra Paraple Zdeněk Svěrák.
V neděli navázala Česká televize ve svém programu na benefiční vysílání prvním z Adventních koncertů, které pořádá už pětadvacet let. Program z Břevnovského kláštera byl věnován Asistenci, o. p. s., která poskytuje sociální služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Výtěžek koncertu přinesl této obecně prospěšné společnosti díky podpoře diváků přes jeden milion korun.

Foto: Česká televize