Steven D. Farmer – Poselství zvířecích průvodců

Autorem této publikace a inspiračních karet je Steven D. Farmer, který se magií a silou zvířat zabývá celé roky. Má dokonce i svůj vlastní rozhlasový pořad, který se jmenuje „Šamanská horká linka.“ Když už nic jiného, nabízí zcela odlišný a fascinující úhel pohledu na svět zvířat. Na ten magický, totemový a pro naši kulturu možná trochu vzdálený. I když…. ne nadarmo je kniha věnována »Našim předkům«. K nim a jejich moudrosti totiž autor chová velkou úctu.


Kniha obsahuje podrobné vysvětlení významu jednotlivých karet a poselství každého ze zde představených 44 duchovních zvířat. S jejich pomocí a prostřednictvím těchto karet získáte odpovědi na otázky, které jsou pro vás důležité… říká se na knize. Vlastně máte v rukou podivuhodný svět!

Svět posvátné síly zvířat
Steven D. Farmer, Ph.D., je psychoterapeut, šaman a představitel církve Circle of the Sacred Earth (Kruh posvátné země). Je autorem mnoha úspěšných titulů, například Síla zvířat, která vyšla i u nás. I tam se zabývá symbolickou a duchovní silou zvířat, jejich vlastnostmi a tím, zač si je naši předkové vážili, proč je obdivovali a jak jim tyto zvířecí bytosti a symboliky poskytovaly ochranu, vedení a uzdravení. Spojení s kartami je potom spojení se starodávnou metodou, jak poznat pravdu, která je v našem podvědomí a případně poodhalit ještě cípek budoucnosti.
Část věnovaná výkladům a práci s kartami je sepsána velmi srozumitelně a velmi snadno získáte intuitivní vedení a odpovědi na své otázky. I pokud zatím ke kartám jako takvým chováte nedůvěru, bude přínosem knížka. Ta je kapesních rozměrů a je to čtivo z kategorie – přečtu si pár vět a musím si dát oddech na vstřebání té moudrosti, která ve větách je.
„Odložte svůj meč, ne snad coby projev porážky nebo sebeobětování, nýbrž proto, že si uvědomujete, že toto není boj, v němž byste chtěli bojovat nebo se v něm jakkoli angažovat. Jak se říká, své bitvy si musíte vybírat. A tahle právě nepatří mezi ty, v nichž byste museli ztrácet čas nebo energii. Řekněte nahlas motlitbu za vyrovnanost…“
(úryvek z poselství Kapustňáka)


„Možná nalézáte spoustu nejrůznějších důvodů nebo výmluv, proč to nedělat, těmto vnitřním námitkám však nepodléhejte. Vytvoření jakéhosi soukromého duchovního útočiště považujte za nezbytnost pro své emoční i duševní zdraví a rovnováhu. Dbejte na to, abyse po dostatečně dlouhou dobu, kdy v něm setrváte, nedělali nic konkrétního. Stále uspěchanější život a tlak, který na vás svět vyvíjí, jen podtrhují důležitost toho, abyste tak činili…“
(úryvek z poselství Pandy)

Jak vidíte, i moudrost předků se dá aplikovat na současný hektický styl života a právě autorova snaha POMOCI dnešním lidem způsobem prastarým snad jako lidstvo samo, je tím, co je na knize asi nejvíce fascinující. Nejenže se mu podařilo toto možná těžce uchopitelné téma sepsat opravdu čtivě a zajímavě, ale také probudil neukojitelnou zvědavost v každém, kdo propadne kouzlu a magii zvířat. Jak jiný je najednou pohled na naprosto známá zvířata? Beruška, včela, kočka, pes…? Ale i zvířata neobvyklá, o jejichž povahovém charakteru obyčejný člověk mnoho neví – kapustňák, rosomák, keporkak nebo kardinál.
TIP: Kdo by měl zájem Stevena D. Farmera slyšet naživo, může si otevřít stránku s rozhlasovým vysíláním www.hayhouseradio.com, která je sice v angličtině, ale už samotný nápad podobně laděných pořadů a duchovního rádia, je úžasný a u nás bohužel zatím neuchopený.

Zdroj: www.fan-tom.cz

Foto: www.synergiepublishing.com