Nová kniha Václava Klause vychází k 25. výročí 17. listopadu

Letos uběhne 25 let od začátku sametové revoluce. Ve spolupráci Nakladatelství Fragment a Institutu Václava Klause vznikl titul s názvem Chtěli jsme víc než supermarkety, jejímž autorem je exprezident České republiky Václav Klaus. Kniha, ve které se autor zamýšlí nad uplynulými dvaceti pěti lety, nad vizemi, přáními a předsevzetími, které stály na počátku, až po současnost, která se od původních představ liší. Kniha Chtěli jsme víc než supermarkety vychází již 10. listopadu.


17. listopad, ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva, je v české historii spojen s dvěma mezníky. Prvním z nich se stalo uzavření vysokých škol v roce 1939, druhým pak počátek revolučních změn v československém státu v roce 1989. Právě druhé události a následnému společenskému, politickému a ekonomickému vývoji České republiky se Václav Klaus v knize věnuje.
„Je to mé – dlouhodobě trvající – hledání odpovědí na řadu otázek spojených s právě uplynulými pětadvaceti lety,“ říká o obsahu knihy autor. Názory, postřehy a komentáře z pohledu vrcholného politika a hlavy státu, které nastiňují původní představy a zároveň analyzují odlišnosti současného stavu.
Autorem předmluvy je dlouholetý spolupracovník Václava Klause Jiří Weigl, který stál celých 25 let ve významných funkcích po jeho boku. „Byl jsem přímým účastníkem či svědkem mnoha událostí tohoto období, na něž vzpomínáme či o něž vedeme spory. Měl jsem příležitost poznat autora této knihy za ta léta v nejrůznějších situacích jako státníka i jako člověka. Právě proto chci na úvod politický život a dílo Václava Klause čtenáři připomenout a přiblížit.“
Autogramiáda Václava Klause k nové knize Chtěli jsme víc než supermarkety se uskuteční 11. listopadu 2014 od 16 hodin v Paláci knih Luxor.

Anotace:
Motiv sepsání této knihy je spojen s 25. výročím konce komunismu u nás. Její název není náhodný a není žádnou zjednodušující nebo záměrně přeexponovanou nadsázkou. I když jsme si strašně moc přáli konec komunistické nesvobody a i když jsme chtěli zastavení komunistického ekonomického úpadku, určitě jsme chtěli něco víc než plné supermarkety, něco víc než cestování k jižním mořím bez výjezdních doložek, něco víc než spoustu programů na stále větších a lepších televizních obrazovkách.
Chtěli jsme zásadní a ničím a nikým už nezvratitelné zrušení moci státu regulovat a diktovat naše životy. To bylo to nejdůležitější. Chtěli jsme rostoucí ekonomickou prosperitu a aspoň někteří z nás jsme věděli, že není dosažitelná bez plnohodnotného fungování trhu. Chtěli jsme autentickou svobodu, což znamená svobodu vyhrát i prohrát. Ač mnohého bylo dosaženo, dnešní svět – kolem nás i u nás – se začíná tomu minulému podobat více, než by kohokoli z nás před 25 lety mohlo napadnout.
Jak jsem těchto 25 let viděl, cítil a prožíval, naznačuje tato útlá knížka. Je to mé – dlouhodobě trvající – hledání odpovědí na řadu otázek spojených s právě uplynulými 25 lety.

145 x 205 mm, váz., 96 stran, cena: 229 Kč

Foto: Nakladatelství Fragment