Michael Morris – Co neSMÍTEe vědět?

Cesta ke vzniku této knihy, kterou držíte v rukou, nebyla běžná – nikdy jsem totiž neměl v plánu ji napsat. Dá se říci, že mi ji nadiktoval sám život: v průběhu let jsem byl svědkem, jak banky doslova zničily mně blízkých lidí. Viděl jsem, jak můj přítel přišel na burze o celý svůj majetek. Zažil jsem, jak se při zhroucení americké banky Lehman Brothers rozplynuly v nenávratnu skromné úspory jedné starší dámy. Viděl jsem hněv, smutek, slzy a bezmocnost…“

IMG_20180427_155934

No, penězi to začíná, také končí a ty hýbou celým světem. A jsou v rukou několika mocných rodin, které ač jsou zmíněny na přebalu knihy a je jim tu věnována velká část úvah a historických faktů, celá ta mašinérie ovládnutí světa a jeho řízení, doslova „dojení financí“ a moci,… člověk až napadne proč proboha, vždyť smrtelní jsme všichni stejně… tak se téma rozplývá i do menších částí, počasí, globalizaci, demokracii, zdravotnictví, kvalita potravin a celkové ovlivňování našich životů způsoby, které se někdy podobají celkem zákeřně skrytému laboratornímu pokusu.

Faktem je, že tady víc než kdy jindy poznáte, že peníze nesmrdí a kdo se neštítí rvát se o moc, nebude se štítit i toho, že to dělá i díky degradaci lidského života. Není trest, není důvod to nedělat. Jen se to musí umět.

IMG_20180427_160012

No, nedoporučovala bych toto čtivo pro slabší povahy. Je to celá spletitá pavučina, ze které pochopíte, že zájmy vyšších míst, i organizace některých národů a zemí, jejich politika tu je především pro zájmy několika vyšších, nikoliv pro zájmy obyvatel. Dozvíte se, jak škodlivý je jód, fluor, jak mnoho zdánlivě civilizačních onemocnění může mít původ v něčem, co je cíleně rozšiřováno kolem nás. I s genetickým manipulacemi rostlin to není takové.

Je to zajímavé čtení, vezmeme-li v potaz, že kniha je na světě už pět let a mnohé z předpovězeného se už vyvinulo svými směry.

IMG_20180427_160000

Ne, v hrůze nezůstanete celou dobu!

Autor to trochu vylepšil konečnou částí knihy, kde přece jen, ke kýžené úlevě čtenářově, vyjmenoval pár dobrých rad, jak tohle všechno přežít a vyžít ze svého života to nejlepší. Udržovat si zdravou mysl, pečovat o tělo, jíst pokud možno kvalitní potraviny a co já vím – ano, souhlasím s tím, že i přestat sledovat televizi je dobrým řešením, kterak si užít život, ve kterém nebude dominovat, byť podvědomá úzkost z budoucnosti.

Není to lehké čtení, ale… Ale stojí za to. Protože to je jedna z těch knih, nad kterými se zamyslíte a které možná docení až čas. I když já bych si přála, aby to tak nebylo.

O autorovi:

Michael Morris se narodil v roce 1966 v Rakousku, pobýval v různých evropských městech a dnes žije převážně v USA. Napsal celou řadu textů a článků v angličtině i němčině, vyučoval a dlouhé roky byl podílníkem v několika firmách. Kniha Co neSmíte vědět (Was sie nicht wissen sollen!) je jeho první knihou s tématem hospodářství a Nový světový řád.

Foto: www.Anch-books.eu