Hugo N. Gerstl – Písař

Písař Martin Paschal byl přítelem, důvěrníkem a nakonec i milencem Joanny Angliorum, pozdějšího papeže Jana VIII. Toto jméno však bylo z církevní historie posléze vymazáno.


Proč? Přišlo se na to, že tento papež je žena.

Písař
Hugo N. Gerstl
Žánr: historický román
Cena: 349,- Kč
Vychází 25. 7. 2011

Foto: Nakladatelství Motto