Gerhard Klügl, Tom Fritze – Aura chirurgie

Jak léčit tělo skrze jeho energetické pole. Téměř každý člověk má schopnost minimálně vylepšit zdraví sám sobě, když si věnuje energetickou péči. Své o tom ví i Clemens Kuby, který metodu aurachirurgie také zmiňuje ve svém filmu a sám se vlastní hluboce ponořenou vizualizací uzdravil z vážného poškození míchy.

Je však stále obtížné přes veškerou náklonnost k duchovnu uvěřit plně tomu, co neumíme vědecky vysvětlit, byť v této knize autor uvádí množství studií a výzkumů zabývající se výsledky aurachirurgie. Lehce se jí pak může dotýkat i reflexní terapie, akupunktura nebo celkově i jen to, když dobrý fyzioterapeut vycítí z vašeho napětí, kde a proč vás bolí.

Jsme-li svědky zázraku, je naše mysl nastavená na tichou skepsi, říká autor. Proto je tak těžké uvěřit tomu, že opravy v auře člověka se mohou propsat do jeho tělesného stavu. Je škoda, že výzkumů není víc a nejsou více medializovány. Právě Clemens Kuby je jedním z těch, který se vyléčil svou vlastní silou a přirozeně. Gerhard Klügl uzdravil tisíce lidí a jeho metoda opravy zdraví pomocí nástrojů, v podstatě si v auře vizualizuje nemocné části těla a opravuje je, je rozšířena i v některých jeho následovnících.

Proč jsme vlastně nemocní?

Tato otázka se prolíná celou knihou a je na ni nahlíženo z mnoha úhlů pohledu. Od nerovnováhy, kterou si neseme z minulých životů, z prenatálu, porodu, následkem výchovy nebo prostředí, v němž jsme vyrůstali, až po různé chvilkové nebo zdánlivě současné vlivy. Z emocí je nejhorší vina, prý je to klíčový pocit pro vznik nemoci. Ale dobrou zprávou je, že mnohé si můžeme narovnat sami.

Například hudbou.

Zázračná hudba a klid?

Protože v naší republice není patrně nikdo, kdo se zabývá tímto stylem léčení aury s nástroji, zajímalo mne o to více, jak si mohu pomoci sama, alespoň do jisté míry. A právě hudba, léčivé vibrace, tóny posilující rovnováhu na těle i duši, fungují a otevírají dveře k tomu, že ze sebe střeseme minimálně zárodky nemocí, které vždy vznikají nejprve kolem nás, v tom napětí a nepohodě v auře nebo v mozkové aktivitě, kterou máme v dnešní době příliš zaměřenou na stres, přežití a nepřirozený výkon. A to je dobrá zpráva, protože s tímto můžeme trošku něco dělat.

Kniha je rozsáhlá svými informacemi

A na její čtení si určitě najděte více času. Je sice strhující a čtivá, ale poměrně náročná. Množství příkladů z praxe a osobních zkušeností autora činí v některých částech čtivo neskutečně strhující, přičemž informace jsou jasné. Kolik lidí, tolik situací, tolik způsobů léčení. Nikdy nic není stejné, nikdy nic není přenositelné, o to zajímavější se celá metoda jeví. Vydejte se tedy do pro nás neprobádaných končin aurachirurgie a nechme se nadchnout, poučit a motivovat k lepší péči o tělo.

 

O autorech:

Gerhard Klügl uzdravil již tisíce lidí a v roce 2005 obdržel Evropskou cenu za léčení. Jeho metodu také proslavil Clemens Kuby ve svém filmu a byly o něm natočeny i dokumenty, v roce 2019 založil Mezinárodní instutut pro integrální medicínu.

Tom Fritze je textař, reklamní mág a autor duchovního románu.

 

Více infa: https://www.anch-books.eu/shop/knihy/aurachirurgie

 

Foto: Autorka