David Deida – Intimní splynutí

Kontraverzní, přemýšlivý a hluboce spirituální autor nás v této své další velmi intimní knize dovede údajně až za hranice rovnováhy. Opět, stejně jako ve všech svých předchozích knihách David Deida vysvětluje základní rozdíly v jakési vnitřní esenci a povahovém instinktivním nastavení můžu a žen, ale v této knize vystupuje jeho praktičtější mysl. Zatímco v Cestě pravého muže jsem jásala vůbec nad rozřešením celého problému muž a žena…. Jejich rozdíly, jejich Venuše a Marsy, ne úplně se mi dostávalo návodu, jak to tedy celé skloubit anebo jen v náznacích.


V Intimním splynutí se autor často vrací a stále dokola se snaží vyřešit, jak tyto dva elementy – mužský a ženský – postavit tak, aby mohla vyniknout naše přirozená povaha a zároveň tomu druhému prospět. A k tomu je třeba plné pochopení nejen sebe samých, ale i respektu k přirozenosti toho druhého.
A když se člověk zamyslí, a nemusí to být ani nijak hluboká myšlenka, zjistí, že mnohdy je právě toto základní nepochopení zdrojem všech partnerských neshod a vlastně nakonec i méně i více nejapných obecně zažitých vtipů.
„Když mi Ofélie přinese sklenici vody darem, který od ní přijímám, není voda sama o sobě. Když mi přinese svačinku, kterou mi láskyplně připravila, není jejím darem samo jídlo. Jako jedinečný dar zakouším a oceňuji její péči, její podporu, to,m jak mě posiluje a obnovuje mé síly, když pracuji a směřuji ke svému poslání. Je to dar energie a pozornosti, který mi věnovala. Osvobodila moji energii a pozornost například od nutnosti, abych se sám staral o své pití a jídlo, a nyní mohu bez starostí pokračovat, plně pohroužený do své práce.
Vím, že pro některé lidi s ženskou sexuální esencí je tohle těžké pochopit. Zdá se tak snadné přestat na chvíli myslet na práci a sdělit partnerovi, že oceňujeme jeho péči. Jenže to znamená ztratit soustředění a přerušit tok myšlenek, a proto to pro mužskou sexuální esenci už takový dárek nepředstavuje.
Musíme se naučit chápat rozdíly mezi mužstvím a ženstvím, pokud je máme plně oceňovat, místo aby nám vadilo naše rozdílné vyladění, touhy a potřeby.“
A to je naprosto klíčová věta – naučit se chápat nejen sebe, ale i toho druhého a POTOM přijde to vyladění…naladění na druhého. Najednou se i v nás samých otevře pokora a obdiv nad tím, co nám příroda dala. Nám ženám právě tu touhu pečovat a poskytovat zázemí, a v muži se třeba více projeví touha chránit svou rodinu, jít dravě za svým cílem… a jeden druhému budou imponovat v onom druhém pólu jejich esence.
Jak prosté. Jak pochopitelné, ovšem jak v reálném životě nesmírně těžké.
Opět se tu dozvídáme, že dnešním mužům chybí proces iniciace, při kterém by vstoupili do světa mužů díky zážitku své vlastní síly, konfrontaci s jeho limity a mohli si naplno uvědomit své mužské sexuální jádro, které ho potom na cestě životem povede pevně, zpříma a s otevřeným srdcem. Autor tu popisuje ryzí esenci mužství, jeho sílu a i způsoby, jak zacházet s přirozenou agresivitou, stejně jako do maxima vyvedené něžné a poddajné, měkké ženské síly. Dotýká se také fungování světa a politiky, která je zaměřena mužským směrem a proto jí chybí řešení individuálníc potřeb lidí a jejich životní pohody.
David Deida naprosto mění zažitá klišé, oceňuje ženství a jeho přirozené „zvaní“… ve světě, kdy jsme si zvykli, že přímost a mužská fakta jsou prostě více čestná, než jemné svádění, dávání energie a pečování.
Kniha, která je opět psána s takovou něhou, důrazností a láskou opravdu pomáhá procitnout z často spletitých vztahů mužů a žen, ale i když přiznávám, že pocity z četby jsou velice pozitivní, nakonec stále platí, že ve vztahu se musí snažit oba – nikoliv jen jeden…
Ale i o tom tato kniha je.
A co je za onou „hranicí rovnováhy“ si musí čtenář najít sám. Obávám se, že ono sdělení mezi řádky bude pro každého naprosto jiné.

O autorovi:
David Deida je považován za jednoho z nejpřevratnějších a nejprovokativnějších duchovních učitelů současnosti. Jeho učení a knihy o radikálně praktické spiritualitě hluboce ovlivnily směr našeho duchovního a sexuálního růstu.
Jeho knihy byly přeloženy do více než pětadvaceti jazyků a stávají se doporučenou literaturou na univerzitách, workshopec a mužských i ženských skupinách po celém světě. Jako cenný zdroj pro duchovní transformaci a posvátnou sexualitu ho cituje mnoho dalších autorů.
Nakladatelství Synergie vydalo v češtině další čtyři bestsellery Davida Deidy – Cesta pravého muže (2011), Cesta vášně (2012), Když jde o muže (2013) a Cesta nespoutané ženy (2013) a připravuje několik dalších.
David Deida také pořádá workshopy duchovníoh růstu a posvátné blízkosti zaměřené na probuzení mysli, těla i srdce.

Více infa: www.deida.info

Foto: www.synergiepublishing.com