Aleš Hudeček vystaví své obrazy v Divadle Antonína Dvořáka

Malíř Aleš Hudeček, nepřehlédnutelná osobnost současné výtvarné scény, se divákům Národního divadla moravskoslezského představí výstavou Střepy.


Aleš Hudeček (1973) je svým životem a tvorbou spojován s Ostravou, přestože pochází z Uherského Hradiště, kde také mezi lety 1987 až 1991 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci. Rozhodující vliv na jeho práci mělo studium v Ostravě na Katedře výtvarné tvorby v malířském ateliéru Daniela Balabána v devadesátých letech minulého století. Po jejím absolvování se Hudeček v Ostravě usadil již nastálo a v současnosti vyučuje malbu na Střední umělecké škole v Ostravě.
„Hudeček je představitelem střední generace umělců, kteří přinášejí zprávu o tom, že klasická malba je stále živá. Hudečkova výtvarná práce nezná radikální proměny, namísto těkání či poryvů je pro ni charakteristické pomalé a jisté zrání. Jeho rukopis se zdá být poměrně stálý, ale jako řeka přináší nové podněty, náměty, pojetí i překvapení. Hudečkova tvorba je ryze výtvarná, zajímá jej čára, plocha, barva a světlo. Podobná slovní vymezení ale nemohou postihnout nezřídka uhrančivou atmosféru, magické světlo a erotickou symboliku umělcových obrazů. Ty musí být především zažity,“ uvádí kurátor výstavy Martin Klimeš.


Mladý malíř je dnes výraznou, nepřehlédnutelnou osobností a jeho tvorba je sledována s patřičným zájmem. A jaké obrazy nabídne Aleš Hudeček návštěvníkům divadla? „Jedná se o úzký výběr maleb z více tematických okruhů, jako jsou figury v interiéru, figury v krajině, krajiny či krajiny s létajícími talíři. Obrazy jsou ale spolu vnitřně provázány formálně či obsahově a bez jisté posloupnosti by nemohly vzniknout. Jde tedy, v přeneseném smyslu slova, o jakési střepy, které ve výsledku dávají konkrétnější kontury, celek. Svou práci vnímám totiž jako »nádobu«, kde každá malba, kresba či jiný umělecký počin je určitým zdůvodnitelným střípkem, bez kterého by ve výsledku »nádoba« nefungovala. Důraz jsem kladl na práce, které jsem v Ostravě ještě neprezentoval nebo minimálně. Výběr byl proveden z cyklů maleb Křehká invaze (2011), Koherence (2012), Uhlo Danceři (2013) a Seventies (2014),“ komentuje výstavu Aleš Hudeček.
Výstava bude probíhat od 10. března do 2. května 2014 v Divadle Antonína Dvořáka a bude otevřena vždy hodinu před představením. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. března v 18 hodin.

Foto: Divadlo Antonína Dvořáka