Proměny trojské botanické zahrady. Začíná stavba nového výstavního pavilonu

Botanická zahrada hl. m. Prahy pokračuje v modernizaci areálu. Během následujících dní bude zahájena výstavba nového výstavního pavilonu v Nádvorní ulici. Objekt by měl být dokončen na jaře 2023 a nabídne moderní zázemí pro návštěvníky, multifunkční sál a prostory pro zaměstnance botanické zahrady. V souvislosti se stavbou je nyní nutné počítat s omezeními, vstup do jižní části areálu byl přesunut na konec Nádvorní ulice blíže k vinici sv. Kláry.

Botanická zahrada pokračuje v obměnách a modernizaci areálu na základě generelu územního rozvoje platného od roku 2017. Upřesňuje vznik a rozvoj expozic a návštěvnického vybavení. „Naším záměrem je nabídnout návštěvníkům další zážitky a současně moderní zázemí areálu, ve kterém mohou strávit celý den. Dosavadní podoba vstupu z ulice Nádvorní byla pouze provizorní. Do dvou let tu vyrostou nové objekty, v nichž návštěvníci najdou občerstvení, multifunkční sál i příjemné posezení. Současně tu vznikne nové technické zázemí pro naše zaměstnance. Pokračujeme i v dalším rozvoji areálu, mimo jiné také vrcholí budování nového zavlažovacího systému, kterým do zahrady přivádíme vodu z Vltavy,“ říká ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý.

V harmonii s okolím

Nově budou v ulici Nádvorní postaveny dva objekty s návštěvnickým centrem a obchodem se suvenýry a rostlinnými specialitami z botanické zahrady. Ústředním prostorem v rámci výstavního pavilonu je multifunkční sál, který bude sloužit pro výstavy, přednášky i vzdělávací akce. Současně zde bude objekt s technickým zázemím pro zaměstnance. Návrh architektonického studia AND byl vypracován tak, aby nové objekty byly v souladu s okolními partiemi expozice Ornamentální zahrady. „Výstavní pavilon i provozní objekt jsou navrženy tak, aby se v rámci okolních expozic neuplatňovaly příliš výrazně nebo rušivě. Budou zde využity přírodní materiály a celkově je stavba pojata spíše jako pozadí pro dominantní popínavou zeleň. Lehkost jí dodává velkoplošné prosklení některých stěn, které vizuálně propojí interiér a exteriér v jeden celek. Komunikačně spojuje oba objekty lehká pergola chránící návštěvníky proti dešti či letnímu slunci. Součástí klidové zóny budou kaskádovitá jezírka navazující na současné jezírko, kde bude zajištěn umělý koloběh vody,“ doplňuje Václav vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy Václav Jůzko.

Do botanické zahrady náhradním vstupem

Trojská botanická zahrada svůj provoz v souvislosti se stavbou výrazně neomezuje. Dosavadní pokladna v ulici Nádvorní se přesunula na konec této ulice a nachází se v bezprostřední blízkosti vinice sv. Kláry. Toalety jsou u rostlinného bistra Botanická na talíři. Je zachován i bezbariérový vstup do zahrady.

Vodovod z Vltavy a most k Fata Morganě

Botanická zahrada hl. m. Prahy pokračuje v další modernizaci areálu na základě generelu územního rozvoje. V nedávné době byl otevřen nový vstupní areál s restaurací u tropického skleníku Fata Morgana. Ještě v letošním roce také bude zahájena výstavba přemostění, které propojí venkovní expozice právě s tímto novým areálem a skleníkem a usnadní návštěvníkům pohyb po zahradě. Současně také vrcholí budování vodovodu, díky kterému bude možné pro zavlažování využívat vodu z Vltavy.

 

Foto: www.botanicka.cz