Krást auta chodí zloději nejčastěji ve čtvrtek a v dubnu

Je-li duben a k tomu ještě čtvrtek, pak majitelům motorových vozidel hrozí největší nebezpečí, že svůj vůz nenajdou tam, kde jej zaparkovali, nebo že mu bude nějaký ten díl scházet. Ze statistik ČSOB Pojišťovny za roky 2008 až 2010 vyplývá, že k největšímu počtu krádeží motorových vozidel dochází právě v dubnu a z hlediska jednotlivých dnů v týdnu ve čtvrtek.

„Zatímco od pondělka do čtvrtka se počty krádeží aut a jejich součástí drží na obdobně vysoké úrovni se zřetelným maximem ve čtvrtek, ke konci týdne si zloději zřejmě vybírají volno a odcizených aut prudce ubývá – nejpříznivější jsou z tohoto pohledu soboty,“ říká Jaroslav Král, ředitel odboru řízení produktů neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny. Více přitom o víkendech klesají krádeže celých vozidel než samostatných dílů.

Rovněž mezi jednotlivými měsíci roku jsou podle statistik ČSOB Pojišťovny velké rozdíly. Měsícem, kdy jsou motorová vozidla po celé republice vystavena nevětšímu riziku odcizení, je duben, u dalších měsíců však statistiky závisí i na tom, o kterou část země jde: v Praze je totiž situace výrazně odlišná od poměrů v menších městech. V hlavním městě se auta nejméně „ztrácejí“ v závěru roku s minimem v listopadu, naopak po prudkém nárůstu krádeží na počátku roku lze pozorovat druhý vzestup ještě během prázdnin, zvláště v srpnu. Naproti tomu v menších městech a obcích se aktivita zlodějů aut drží na vrcholu na přelomu roku – v prosinci a lednu – a během prvních měsíců roku, kdežto v dalších měsících klesá a dna dosahuje, přesně opačně oproti Praze, během srpna.

„Kulminace krádeží v dubnu patrně souvisí s počátkem motoristické sezony a lze ji pozorovat v celé republice. Obrovské rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky během srpna pak jako by naznačovaly, že se do Prahy během letních prázdnin stahují zlodějíčci ze širokého okolí, aby využili toho, že je město do značné míry vylidněné,“ komentuje statistiky Jaroslav Král.

Počty odcizených vozidel se sice v posledních letech snižují, přesto však bylo za loňský rok v České republice ukradeno 13 109 vozidel. Podle odhadů Policie ČR je minimálně 60–70% odcizených vozidel demontováno na náhradní díly, část je zaregistrována v ČR k dalšímu provozu s využitím padělaných dokladů a změny nebo výměny identifikačních znaků vozidla a přibližně 10–20% odcizených vozidel je následně vyvezeno do ciziny, především na Ukrajinu nebo do Ruska.

 

Grafika: ČSOB Pojišťovna