Pavel Kosatík – 100 x Václav Havel

100 slavných i méně známých, ale důležitých výroků Václava Havla. Vět, které vstoupily do dějin a o kterých má smysl přemýšlet i dnes.

„Nejsme jako oni a nikomu se nebudeme mstít.“

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“

„Naše země nevzkvétá.“ – „Nevím, zda vím, co je to zázrak.“

 

Pavel Kosatík vybral stovku Havlových výroků, které považuje z různých důvodů za charakteristické, a okomentoval je v dvojím kontextu. Jednak v onom dobovém, v kterém byly vysloveny, jednak v současném.

„Václav Havel byl mužem slova a pera. Dávno předtím, než ve svém prvním prezidentském projevu oslovil obyvatelstvo větou: ,Naše země nevzkvétá,ʻ objevil v sobě schopnost dříve a přesněji než jiní pojmenovat situaci, v které se společnost nacházela.

V šedesátých letech lidé s nadšením chodili do divadel na jeho absurdní hry, v kterých tematizoval plytkost soudobého jazyka, především toho, kterým se snažila kontrolovat situaci tehdejší stranovláda.

V sedmdesátých letech, v nuceném disidentském ústraní, se vypracoval v brilantního esejistu, jehož hlavním tématem tentokrát byl především oportunismus takzvaného obyčejného člověka. Svou schopnost komplexně myslet a myšlené pregnantně formulovat Václav Havel osvědčil i za převratu v listopadu 1989. Udělala z něho vůdce revoluce. A kdo pamatuje roky, kdy byl prezidentem, ten si vzpomene, že i tehdy se na Havlova slova cekalo. Byl schopen vyjádřit, nač jiní pouze mysleli nebo co tušili. Vyjádřit to nejenom za sebe, ale i za ne. Po mnoho let dokázal být člověkem, který slovy ostatní spojoval.

Jeho věty stále žijí v našem »povědomí«, což však někdy bývá život ošidný. Nezaručuje cizím myšlenkám, že si je necháme proniknout do svého srdce. Často »spěcháme« a jen registrujeme to, co bychom právě tak mohli i vnímat…

A tak je tato kniha výzvou ke zpomalení času. K zastavení nad stovkou Havlových výroků, tak jak v rozmezí víc, než půlstoletí spoluutvářely historii naší země. Stejně jako u předchozího projektu 100 x TGM, na který 100 x Václav Havel navazuje, jsou i tentokrát prezidentovy myšlenky doplněny komentářem, který chce pomoci pochopit okolnosti jejich vzniku a hlavně naznačit, v čem mohou být užitečné dnes,“ píše v bookletu CD Pavel Kosatík.

 

Pavel Kosatík – 100x Václav Havel

Cena CDmp3: 299,- Kč

Celkový čas 6 hodin 43 minut

Čtou Ladislav Špaček a Lukáš Hlavica

 

Knižní předloha vyšla v roce 2019 v nakladatelství Universum. Audioknihu vydal Radioservis ve spolupráci s Euromedia Group.

 

Foto: Radioservis / Ivo Dankovič