Moderní technologie ve výuce: české školky jsou lépe vybavené než ty v Rakousku nebo Velké Británii

Stát ročně vydá na předškolní vzdělávání kolem 20 miliard korun. Většina peněz pokryje pouze provoz mateřských škol. Jen malá část tak zbude na investice. V posledních letech se ale objevuje nový trend – nákup interaktivních prvků pro předškolní děti. Jejich výběr je třeba důkladně zvážit. Tablety nebo interaktivní tabule jsou podle odborníků pro předškoláky naprosto nevhodné.

2642-12745437615W13
V České republice funguje přes 5200 mateřských škol. Většinu z nich provozují obce, které jsou závislé na zákonem daných finančních prostředcích od státu, které putují na platy učitelů a samotný provoz školky. Dalším zdrojem příjmů jsou různé dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ty už jsou zaměřeny na konkrétní rozvoj školek, například na nákup interaktivních pomůcek. V posledních letech stát vedle zřizování nových tříd investuje i do jejich vybavení. České mateřské školy tak například mají lepší vybavení než školky v sousedním Německu či Rakousku, pozadu je i Velká Británie. „V podstatě se jedná o země, které takzvaně usnuly na vavřínech. Mají dobrou ekonomickou situaci a nic je tak silně nemotivuje se rozvíjet. Jedná se například o Německo, Rakousko a Velkou Británii. Překvapivě je v bohatých rozvinutých zemích problém s tím, že jsou mateřské školy podfinancované. Obecně platí, že čím nižší stupeň vzdělávání, tím méně peněz na investice. Vybavení moderními technologiemi ve školských zařízeních v těchto zemích je minimální a na nižší úrovni než v České republice. Na druhou stranu velmi aktivní přístup k využití moderních technologií obecně začíná být znatelný v arabských státech a velmi otevřeny moderním technologiím jsou Litva, Lotyšsko i Estonsko,“ popsal Jaroslav Veselý, jednatel společnosti Projektmedia.
Nákup moderních technologií pro mateřské školy ale ani v Česku neprobíhá ideálním způsobem. Zpravidla se mateřinky rozhodnou pro nákup levných zařízení, která ale nesplní svůj účel. Navíc neplatí, že to, co je vhodné pro žáky základních škol, přispívá k rozvoji také předškolních dětí. „Trendem posledních let je pořizování interaktivních prvků už pro předškoláky. Mateřské školy ale musí pečlivěji zhodnotit jejich výběr. Během výuky ve školce je preferována spolupráce a možnost mít děti pohromadě. Tablety, které se používají na základních školách, spíš dítě uzavřou do vlastního světa a učí děti individualismu, což je pro předškolní děti zcela nevhodné. Hojně využívané jsou na základních školách také interaktivní tabule, ty ale neumožňují spolupráci žáků ve větších skupinách,“ vysvětlil Jaroslav Veselý.
Interaktivní tabule už se objevují i v předškolních zařízeních, pro malé děti s sebou ale nesou řadu nevýhod. „Interaktivní tabule nejsou mobilní, celá pracovní plocha je pro děti nedosažitelná a ztrácí kontext, je potřeba mít volnou plochu, kam tabuli přidělat, učitelka nemůže pracovat s celou skupinou dětí najednou, navíc práce u tabule není pro takhle malé děti přirozená. Oproti tomu interaktivní koberce, které se v mateřských školách objevují od roku 2013, představují pro předškolní děti nejvhodnější způsob výuky a možnost přirozeného rozvoje. Děti získávají nové poznatky v prostředí, které je pro ně nejpřirozenější – na zemi – a vlastně ani nevědí, že se něco učí,“ řekl Jaroslav Veselý, jednatel společnosti Projektmedia, která do mateřských škol distribuuje interaktivní koberec Magic Box.
Čím dříve děti získají zkušenosti s používáním digitálních pomůcek a naučí se jejich pomocí objevovat nové poznatky, tím snazší pro ně bude přechod do první třídy. „Předškolní období je pro vývoj dítěte velmi důležité. Dítě si začíná budovat celoživotní postoj a vztah ke vzdělávání. Podstatné je, aby pro něj přechod na základní školu byl co nejsnazší. Využívání interaktivních prvků je už v prvních třídách zcela běžné, pokud je dítě nezná, může pro něj být přechod z mateřské na základní školu náročnější. Navíc se zvyšují požadavky na jazykovou vybavenost dětí. Ještě před několika lety platilo, že se cizí jazyk dítě začne učit až na základní škole. Většina rodičů dnes už ale očekává, že základy cizích jazyků dítě získá v mateřské škole. Právě interaktivní prvky jsou velkým pomocníkem při výuce cizích jazyků u dětí, které ještě neumějí číst ani psát,“ uzavřel Jaroslav Veselý.

Foto: publicdomainpictures.net


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/80747/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353