Mizení v Divadle Antonína Dvořáka

Výstavy v Galerii současné malby ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka uzavře v letošní divadelní sezóně umělec František Kowolowski. Výstava s názvem Mizení bude k vidění od 15. května.

portret_kowo
„František Kowolowski připravuje výstavu do Galerie současné malby v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě a vede ateliér malby II na Fakultě umění Ostravské univerzity, ale přesto bych jej jako bytostného malíře, který »nemůže jinak«, necharakterizoval,“ uvádí kurátor výstavy Martin Klimeš. To, že tento umělec je také performerem, pedagogem, kurátorem, kritikem a vizuálním umělcem v tom nejširším slova smyslu, je jen důsledkem jeho potřeby aktuálně reagovat na podněty a požadavky doby, reflektovat je, analyzovat, rozkládat a opět spoluskládat a spoluvytvářet její podobu. „Kowolowského snaha tnout do živého jej přivádí k médiu performance, kterým dokáže promlouvat s naléhavostí, která mrazí, ale stejně tak vyvolává psychické uvolnění, a k instalacím, jejichž bezprostřednost na jedné straně a zřetelné intelektuální uchopení na straně druhé vytváří u diváka pocit důvěrnosti, ale také trvalého napětí a neustálé nejistoty,“ pokračuje Klimeš.

Bez názvu I, 2014, akryl na plátně, 120 x 140 cm (výřez, postprodukce)
Kowolowski dokáže zpochybnit zaběhlé mechanismy, ukázat mezery, chyby, lichá místa, bývá poslem »vratkých sdělení«, ale také umí účinně rozehrát významovou hru na základě elementárních malířských prostředků, jako jsou tahy štětcem, vpíjení a prosakování barev a postupné rozpouštění se štětcových stop v zasychající barevné hmotě.
Svou práci autor komentuje následovně: „Mizení může být spojováno s pomíjivostí, ničením, stejně jako zneviditelňováním, extrémním zmenšováním, skrýváním, vyhoštěním či odsunutím a přemístěním. Je tedy prakticky nemožné uvažovat o těchto operacích odděleně. Jsou prostupné a vzbuzují otázku časovosti a prostorovosti: Kde něco mizí a kde se něco vyjevuje v aktu malování?“
„Každá výstava Františka Kowolowského je svým způsobem podkopnutím naší nohy stojící v umělém znakovém světě, pobídkou k pokusu prohlédnout mámivý svět falešných reprezentací. Kowolowského práce řešení nenabízí, ale »jen« rozkrývá, odhaluje, demaskuje. Společné východisko neexistuje, je jen hořké poznání; ale i to může být počátkem něčeho nového,“ dodává Klimeš.
Vernisáž k výstavě s názvem Mizení se uskuteční 15. května 2017 v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Výstava bude otevřena vždy hodinu před představením až do 29. června 2017.

Vystava_plakat

Foto: Divadlo Antonína Dvořáka