Deset obrazů Eduarda Ovčáčka jako Pocta Cunninghamovi

U příležitosti 50. výročí vystoupení skupiny Merce Cunninghama v Ostravě vystaví své obrazy v Divadle Antonína Dvořáka Eduard Ovčáček, akademický malíř a grafik. Ovčáček je totiž jedním z těch, kdo na sklonku září roku 1964 zažil pohostinské představení těchto amerických umělců.


V září roku 1964 zažili diváci v Divadle Zdeňka Nejedlého (dnešní Divadlo Antonína Dvořáka) netradiční vystoupení moderního baletu. Toto pohostinské vystoupení, jak hlásaly divadelní plakáty, Merce Cunninghama, Johna Cage a Roberta Rauschenberga si nenechali ujít ani mladí umělci. Jedním z nich byl i akademický malíř a grafik Eduard Ovčáček: „Informoval jsem kamaráda sochaře Rudolfa Valentu o představení a bez váhání jsme se rozhodli, že představení navštívíme v očekávání, že podívaná bude určitě neobvyklá. Je nutno dodat, pro mladší čtenáře, že v době totalitního režimu v ČSSR byla vystoupení amerických umělců tohoto kalibru neobvyklá a ojedinělá. A naše očekávání nebylo zklamáno. A vskutku nebyl to klasický balet,“ vzpomíná Ovčáček.
Letos v září se uskuteční na počest 50. výročí tohoto vystoupení hudebně-taneční performance Pocta Cunninghamovi v doprovodu Ostravské bandy v Ostravě (24. 9.) i v Praze (28. 9.). Součástí výročí bude i výstava akademického malíře a grafika Eduarda Ovčáčka 10 obrazů, která je inspirována právě tvorbou amerických umělců: „Výstava 10 obrazů je věnována vzpomínce na vystoupení Cunninghamova baletu v Ostravě. V tomto roce uběhlo již padesát let, kdy Ostravu navštívili dnes již světově známí američtí umělci: Merce Cunningham, John Cage a Robert Rauschenberg a tanečníci amerického baletu. Výstava nemá žádnou konkrétní tematickou vazbu na tehdejší představení. Je to výběr obrazů různých médií: serigrafie, ruční papíry, malby akrylem a tisky na plátně středních a rozměrnějších formátů. Ke koncepci výstavy bych jen parafrázoval známý výrok Johna Cage, který o své tvorbě kdysi prohlásil: ‚Mým záměrem je nemít záměr,‘ a já konstatuji, že mojí koncepcí bylo nemít žádnou koncepci.“


V upomínku na 50. výročí vystoupení skupiny Merce Cunninghama bude do Divadla Antonína Dvořáka instalována pamětní deska, kterou Ovčáček vytvořil v letech, kdy americký balet vystupoval v Ostravě a je připomenutím atmosféry oné doby.
Výstava bude otevřena od 7. září do 3. října 2014. Vernisáž k výstavě se uskuteční 10. září v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.

Více informací na: http://www.ndm.cz/cz/stranka/263-pocta-cunningamovi.html.

O autorovi:
Eduard Ovčáček se narodil 5. března 1933 v Třinci. V letech 1957 až 1963 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u profesora Petra Matejky. V roce 1962 studoval jako host u profesora Antonína Kybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Grafika, malba, propalované koláže, plastika, vizuální a konkrétní poezie, lettristická fotografie, akce a instalace jsou média, která preferuje jeho multimediální tvorba. V letech 1959 vstoupil na slovenskou výtvarnou scénu a stal se spolu s grafikem Milošem Urbáskem iniciátorem vzniku nezávislé bratislavské skupiny umělců Bratislavské konfrontace (1960), která prosazovala abstraktní umění – informel na Slovensku. V letech 1959 až 1968 se soustavně věnoval rozvíjení techniky strukturální a hlubotiskové grafiky a strukturální malby. Po ustavení Klubu konkrétistů v roce 1967, jehož je spoluzakladatelem, se začal programově věnovat serigrafii a dřevěným polychromovaným prostorovým formám, které označuje termínem »architektony«. V serigrafiích uplatňuje v kontextu písma a staronových znaků racionální zřetele a postupy. Výtvarnou variabilitu serigrafie rozšířil zejména v posledních letech v souvislosti s počítačovou technikou. Intenzivněji se začal zabývat též instalacemi a akcemi s ohnivými lany, kde preferuje staronové znaky a geometrické aspekty. Zúčastnil se řady mezinárodních výstav a sympozií. Organizuje workshopy serigrafie na půdě Ostravské univerzity (1997–1999). Poprvé samostatně vystavoval v Galerii na Karlově náměstí v Praze v roce 1966. Výstavu připravila česká teoretička Ludmila Vachtová. Získal řadu ocenění v oboru volné grafiky doma i v cizině. Z posledních let to byla zejména Grand Prix hlavního města Prahy v I. ročníku mezinárodního trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik, Praha-Krakov (1995), dále 1. cena města Namuru v Belgii na mezinárodní výstavě u příležitosti 100. výročí úmrtí Féliciena Ropse (1998). Za rok 1998 získává v Praze prestižní cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos tradici českého grafického umění, výjimečné dílo a experimentátorství. Je signatářem Charty 77. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a spolku Umělecká beseda v Praze. Eduard Ovčáček se věnuje i pedagogické činnosti. Od roku 1963 až do okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 učil grafické techniky na Palackého univerzitě v Olomouci. V současné době je emeritním profesorem na Ostravské univerzitě na Fakultě umění. Žije a pracuje v Ostravě.

Foto: Divadlo Antonína Dvořáka


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/80747/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353