Výběr střední školy na poslední chvíli? Špatné rozhodnutí může vést až k nedokončení studia

Učební, nebo maturitní obor; státní, nebo soukromá střední škola – to jsou otázky, které v těchto dnech řeší desetitisíce žáků devátých ročníků základních škol po celé České republice. Přihlášky ke studiu musejí odevzdat do 1. března, a to na maximálně dvě střední školy.

3

Většina deváťáků už má v tom, kam půjdou po základní škole, jasno. Najdou se ale ještě váhavci, kteří s výběrem střední školy otálejí. Co zohlednit při výběru na poslední chvíli? „Pokud si například žáci nejsou jisti svými studijními předpoklady a mají obavu, zda by maturitní studium úspěšně dokončili, doporučuji zvolit učební obor. Studentů, kteří ani na třetí pokus nesloží maturitní zkoušku, v českém školství každý rok přibývá. Je to mimo jiné proto, že v současné době se i žáci bez patřičných studijních předpokladů dostanou na maturitní obory. Rozhodně tedy stojí za úvahu varianta nejprve získání výučního listu a následně pokus o získání maturity ve dvouletém nástavbovém studiu. Navíc právě kombinace výučního listu a maturity je od zaměstnavatelů velmi žádána,“ doporučil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Zájem o učební obory zakončené výučním listem v posledních letech stoupá, podařilo se oživit i téměř zaniklé obory, jako například kominík. Po tříletém studiu se může žák rozhodnout k pokračujícímu maturitnímu studiu. „Na naší škole se v loňském roce hlásilo do prvního ročníku maturitních oborů zhruba 130 žáků a do učebních oborů téměř 300 žáků. Zhruba jedna třetina našich absolventů učebních oborů se hlásí na maturitní nástavbové studium a prakticky všichni jsou přijati. V současné době se i na nástavbové maturitní studium konají povinné přijímací zkoušky,“ doplnil Miloslav Janeček.

5

Pokud se žák rozhodne pro studium řemesla, čeká ho ještě volba zaměření. I v tom nemá spousta uchazečů jasno. „Doporučoval bych vybrat si několik škol s různým zaměřením a ještě se pokusit stihnout dny otevřených dveří, případně požádat o individuální návštěvu. Prohlídka odborných pracovišť školy, možnost popovídání si se současnými žáky a učiteli odborného výcviku každému uchazeči hodně napoví,“ řekl Miloslav Janeček.

Návštěvu vybrané školy doporučuje i Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky na Proseku. „Desítky uchazečů jsou stále nerozhodnuty a využívají poslední termíny dnů otevřených dveří. Jelikož se mohou hlásit na maximálně dvě školy, pečlivě zvažují všechny možnosti a přesvědčí je až návštěva školy pár týdnů před podáním přihlášky. Studium IT oborů vyžaduje cit pro matematiku a logické myšlení, ale vše ostatní jsme schopni žáky naučit. Vzhledem k tomu, že IT dnes zasahuje do takřka všech činností a odvětví, dochází k nárůstu pracovních míst pro absolventy a jejich uplatnění na trhu práce je naprosto bezproblémové,“ uvedl

1

Střední odborná škola Jarov

Střední odborná škola Jarov spojuje hned několik různorodých zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Nabízí vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitou, učební obory výučním listem. Na tříleté učební obory se dá navázat v rámci dvouletého denního nástavbového studia zakončeného maturitou. Maturitu lze získat i v rámci tříletého dálkového studia, které je určeno především jako vzdělávání pracujících. Škola zároveň zajišťuje výuku v oborech určených absolventům speciálních základních škol nebo žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Učební obory: instalatér, kamnář, klempíř, kominík, malíř, montér vodovodů a kanalizací, pokrývač, podlahář, sklenář, strojírenské práce, tesař, truhlář, zahradník, zámečník, zedník. Maturitní obory: dřevostavby, management ve sportu, management ve stavebnictví, stavební obnova, technická zařízení budov.

Foto: www.skolajarov.cz