Vladimír Suchánek – Krásná neznámá

Výstava nazvaná Vladimír Suchánek – Krásná neznámá k nedožitým devadesátinám autora stejně jako nedávno uvedený dokumentární film, prezentuje stěžejní část jeho tvorby. Barevné litografie z let 1983 až 2019 přenášejí diváka do světa fantazie a iluze, světa ovládaného zvláštní nostalgií, ve kterém si umělec pohrává s metaforou a symbolem.

Typickým námětem jeho obrazů je ženská figura, chápaná jako symbol bytosti zranitelné a křehké, současně však i silné a plné emocí. Tyto elegantní a tajuplné postavy se zpravidla pohybují kdesi na hraně snu a skutečnosti. Pocit vytržení z prostoru a času podtrhují záměrně použité atributy – masky, vějíře, škrabošky nebo ulity, stáčející se do nekonečných fantastických spirál. Kromě barevných litografií je zde poprvé vystaveno i devět neznámých akrylových obrazů z 90. let minulého století.

Vladimír Suchánek byl především grafik, grafiku ale nikdy nechápal jako to, co se dnes v době počítačů za grafiku považuje. Pro něj to bylo staré řemeslo, které pomocí různých technik sloužilo k zpřístupnění uměleckých děl širšímu publiku. Základem bylo umět kreslit a zvládnout techniku.

Jeho doménou byla barevná litografie. Náročný tisk z těžké kamenné desky, který Suchánek obohatil o nové a dosud nevídané výrazové možnosti mu přinesl neoficiální titul »kníže české litografie«. Jen pro zajímavost – všechny slavné Muchovy plakáty vznikly stejnou technikou.

„Říká se, že litografický kámen má duši, proto se mu celý život učím porozumět. Když se v kresbě na jeho ozrněné ploše setká sen s obrazem vnějšího světa, pak se s vášní a zároveň s pokorou vydávám na cestu, na jejímž konci se zrodí nový grafický list.“

Vladimír Suchánek

 

O autorovi:

Vladimír Suchánek (12. 2. 1933 – 25. 1. 2021) byl jedním z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců druhé poloviny 20. a počátku 21. století, který svými barevnými litografiemi dosáhl uznání po celém světě. Výjimečný člověk mnoha talentů a schopností, akademický malíř, grafik a ilustrátor se do povědomí nejširšího publika dostal také jako tvůrce poštovních známek, či mistr grafického exlibris.

Vladimír Suchánek byl členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salcburku, tvůrce exlibris a poštovních známek, čestný člen Spolku sběratelů a přátel exlibris, člen Palety Vlasti, čestný občan Nového Města na Metují, čestný občan Mariánských Lázní. V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile za zásluhy v oblasti umění. Za svůj život uspořádal 174 samostatných výstav v České republice i v zahraničí. Za svou grafickou tvorbu získal celkem 29 významných cen.

 


Vladimír Suchánek – Krásná neznámá

Výstava k nedožitým devadesátinám autora

Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1

  1. – 25. března 2023

Otevřeno úterý až pátek 10 – 12 h. a 13 – 18 h., sobota 10 – 14 h.

Vstup volný

Výstava se koná pod záštitou Mgr. Terezie Radoměřské, starostky Městské části Praha 1

 

Více infa: www.vladimirsuchanek.art

 

Foto: Archiv Galerie 1