Česká televize zmapuje paměť českého národa

Historické milníky, nadosobní příběhy i intimní svědectví. Česká televize vstupuje do projektu, který moderní formou mapuje dějiny dvacátého století. Společně s neziskovou organizací Post Bellum, která doposud budovala rozsáhlý zvukový archiv vzpomínek výjimečných pamětníků, pomůže vytvořit novou video databázi.


„Konkrétní osudy, mnohdy neuvěřitelně statečných osobností, které ilustrují složité dějiny dvacátého století, zpracovala Česká televize již nesčetněkrát a z mnoha různých úhlů. Často při tom vycházela ze zdrojů českých historiků. Nyní, díky spojení s projektem Post Bellum, máme naopak my možnost přispět k rozšíření pramenů, ze kterých budou moci badatelé i veřejnost v budoucnu čerpat,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „Zaznamenávat autentická svědectví o naší minulosti vnímám jako povinnost, kterou veřejnoprávní televize má. Sami jsme tak již například iniciovali dokumentární kroniku, která se opírá o vzpomínky rodin a přátel vojáků odvedených v první světové válce. V připravovaném dokumentárním cyklu Raport o velké válce se tedy sice vracíme hlouběji do historie, ale podobně jako Post Bellum stavíme na konkrétních příbězích, doposud nezveřejněných materiálech ze soukromých archivů či unikátních filmových záběrech.“


Společný projekt Post Bellum a České televize si klade za cíl vyzpovídat stovky osobností, které prošly vyhrocenými okamžiky vztahujícími se k totalitní minulosti dvacátého století. Vzniknou tak digitalizované nesestříhané video záznamy rozhovorů, které budou společně s dalšími texty a fotografiemi uloženy ve veřejně přístupném archivu Paměti národa. „K dispozici tak budou nejen České televizi, ale i nezávislým tvůrcům a mezinárodním projektům, které z nich budou moci vycházet,“ doplňuje ředitel vývoje České televize Jan Maxa. Knihovnu už nyní využívají především dokumentaristé, badatelé, pedagogové i novináři.


Česká televize také pravidelně přenáší slavnostní večer, během kterého jsou udělovány Ceny Paměti národa čtyřem osobnostem, jež ve svém životě prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou prázdná slova.

Foto: Česká televize