Adventní koncerty přinášejí tradici i novinky

Už po třiadvacáté zahájí Česká televize koncertem z Břevnovského kláštera na první adventní neděli tradiční charitativní sbírku s názvem Adventní koncerty. Za více než dvacetiletou historii se díky sbírce podařilo vybrat přes sto padesát milionů korun a podpořit 93 neziskových organizací. Letošní Adventní koncerty zachovávají to nejlepší z tradice každoročního dobročinného očekávání Vánoc, současně ale přinášejí svěží vítr v podobě nových moderátorů i odměny pro dárce v podobě elektronických vánočních pohlednic.


Sbírku Adventní koncerty vysílala Česká televize poprvé v roce 1991. Za tuto dobu pomohla sbírka mnoha organizacím a stala se jedním z tradičních pořadů předvánočního a vánočního času.
„Velmi si vážím toho, co se tvůrcům a moderátorům předvánoční sbírky České televize podařilo za ta léta vybudovat. K předvánočnímu vysílání dobročinné koncerty neodmyslitelně patří a já jsem za to rád. Stejně tak jako se i podpořené organizace snaží budovat a neustále zlepšovat to, na čem pracují, chceme i my dál rozvíjet naši práci a úsilí. Proto zachováváme to nejlepší, co Adventní koncerty reprezentují, a současně přinášíme inovace v osobnostech dvou nových moderátorů a především významných hostů a účinkujících,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.


Jan Potměšil společně s Ester Janečkovou postupně uvítají v Tereziánském sále Břevnovského kláštera a dalších třech pražských svatostáncích kromě tradičních hudebních těles a interpretů klasické hudby také hosty, jako jsou například Marta Kubišová, Aneta Langerová, Petra Janů, Hradišťan, Bára Basiková, Čechomor nebo Karel Gott.
Vysílány budou Adventní koncerty, jak už jsou diváci zvyklí, každou adventní neděli v přímém přenosu od 17.25 hodin hodin na ČT1. Diváci budou moci telefonicky nebo prostřednictvím DMS přispívat na projekty a činnosti neziskových organizací, které byly vybrány v rámci výběrového řízení letos v létě. Za každou odeslanou DMS pak obdrží kód, který jim umožní z vánočního webu České televize, www.pohadkovevanoce.cz odeslat svým blízkým elektronické vánoční přání. To bude označeno dárcovskou nálepkou, která potvrdí, že odesláním DMS udělal odesílatel dobrý skutek. Cena DMS je 30 korun, z nichž 28,50 korun putuje na sbírku ČT Adventní koncerty.
Samotným koncertům bude ještě předcházelo ohlédnutí za uplynulým ročníkem a především za tím, jak bylo s prostředky sbírky naloženo, a to v dokumentu Vzpomínka na Adventní koncerty 2012. Česká televize ho odvysílala na svém prvním programu 23. listopadu v 9.30 hodin.

Přehled Adventních koncertů
1. Adventní koncert
1. 12. 2013 – Břevnovský klášter

Slavnostní zahájení čtyř adventních koncertů, na kterém se představí např. komorní pěvecký sbor Martinů Voices, Petra Janů, Marta Kubišová s Anetou Langerovou zazpívají duet z muzikálu Touha jménem Einodis, dále zahrají Václav Hudeček nebo kapela Hradišťan. Výtěžek sbírky 1. koncertu půjde občanskému sdružení Práh v Brně, které již čtrnáct let poskytuje pomoc dospělým lidem s duševním onemocněním, hlavně se schizofrenií a těžkými depresemi. Jejich klienti přicházejí do tohoto zařízení z psychiatrických léčeben či od ambulantních psychiatrů, aby si obnovili dovednosti a schopnosti ztracené v důsledku nemoci, a umožnilo jim to pak návrat do běžného života či práce. Sdružení získalo dům v Brně, který ale potřebuje rekonstrukci, aby zde mohlo vzniknout chráněné bydlení pro devět osob s duševním onemocněním.

2. Adventní koncert
8. 12. 2013 – Loreta

Na druhém koncertu z pražské Lorety vystoupí např. Škampovo kvarteto, Bára Basiková, pěvecký sbor Kris Kros Kvintet či Josef Suk Ensemble a další. Výtěžek sbírky poputuje do Základní a Praktické školy Svítání, o.p.s. v Pardubicích. Více než dvacet let poskytuje komplexní péči o děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a autismem. Zajišťuje výuku žáků v základní škole a praktické dvouleté škole, poskytuje poradenství, rehabilitaci, ergoterapii, logopedii, muzikoterapii, hipoterapii a další. Do všech svých zařízení zajišťují svoz žáků z okolních vesnic a měst, kteří by jinak nemohli tato zařízení navštěvovat. V současnosti mají k dispozici čtyři svozová auta, která jsou již v kritickém stavu. Výtěžek sbírky použijí na koupi mikrobusu pro čtyřiadvacet lidí, speciálně upraveného pro vozíčkáře, který tuto službu zajistí.

3. Adventní koncert
15. 12. 2013 – chrám sv. Mikuláše na Malé Straně

Do chrámu sv. Mikuláše na Malé straně přijdou Adventní koncert podpořit např. Kühnův dětský sbor, Afflatus Quintet nebo Monika Absolonová. Získané prostředky budou předány občanskému sdružení Arkadie v Teplicích, které již 23 let poskytuje komplexní služby pro 180 klientů se středním a těžkým mentálním postižením a kombinovaným zdravotním postižením a jejich rodinám. Nejvíce se zaměřuje na děti a mladé lidi v rámci základní a praktické školy pro osmdesát žáků, dvou denních stacionářů, terapeutických dílen, chráněného bydlení, respitní péče a dalších aktivit. Vzhledem ke sníženým dotacím potřebují příspěvek na provoz.

4. Adventní koncert
22. 12. 2013 – katedrála sv. Víta

Jen dva dny před Štědrým dnem se v katedrále sv. Víta za účasti kardinála Dominika Duky sejdou hosté, aby podpořili závěrečný adventní koncert, na němž vystoupí např. Talichova komorní filharmonie, Pavel Šporcl, skupina Čechomor nebo Karel Gott. Výtěžek sbírky je určen pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Více než šestnáct let poskytuje zdravotní a sociální služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím, jejich rodinám a blízkým, dále poradenství a půjčovnu pomůcek pro domácí péči, psychosociální podporu pozůstalým či odlehčovací služby. Od ledna 2014 je připravováno zahájení domácí hospicové péče, v rámci které bude umožněno pacientům dožít život v domácím prostředí s možností odborné péče. Mobilní hospic potřebuje pět zdravotních sester, lékaře, sociálního pracovníka a další odborné zázemí. Výtěžek bude určen na platy odborného personálu.

Foto: Česká televize