Václav Králíček – Velký švindl (Krymská válka 1853-1855)

Nakladatelství Epocha vydává nový titul: 35. svazek edice Polozapomenuté války autora Václava Králíčka nazvaný Velký švindl (Krymská válka 1853-1855).

Taraba_qxp
Poté, co si hrabě Bourqueney, francouzský diplomat a politik, pečlivě prostudoval mírovou smlouvu uzavřenou a podepsanou 30. března 1856, prohlásil: „Když se člověk obeznámí s tímto dokumentem, nemůže nijak porozumět, kdo je tu vlastně vítěz a kdo poražený.“ I tak by se dala charakterizovat Krymská válka, válečný konflikt zasahující kromě poloostrova téhož také Kavkaz, sever Ruska, Baltské moře či Dálný východ. Konflikt, na jehož konci sice zůstaly legendy v podobě Dlouhé červené linie či Útoku lehké brigády, ale především statisíce mrtvých vojáků. Tragédií zůstává, že povětšinou nezemřeli »slavnou« smrtí na bojištích, ale umrzli ve svých stanech či umírali na zhoubné nemoci daleko bojiště. Celým tím neskutečným zmatkem rodící se nové válečné strategie se prolíná častá nekompetentnost nejen velících důstojníků, ale také politiků dostatečně vzdálených od míst bojů.

O autorovi:
Václav Králíček se narodil v roce 1960. Novinář, autor literatury faktu, malíř a grafik Václav Králíček se věnuje po mnoho let především tematice lodní historie. Odtud pramení i jeho zájem o krymskou válku, protože jen málokterý čtenář i zájemce o toto téma ví, že podstatnou část celého konfliktu tvořila právě válka námořní, a že zároveň byla významným technickým předělem v historii válek. O jeho historické prvotině, apokryfech Čertův tucet (2002), se známá literní kritička a redaktorka Irena Zítková vyjádřila jako o důstojném pokračování historické prózy po Vladimíru Körnerovi. Je také spoluautorem (s Ivanem Brožem) knihy Bůh stál při Anglii (2010) o tažení španělské Armády v roce 1588 proti anglické královně.
Kromě textu je tu i autorem mnoha ilustrací lodí a techniky té doby.
Ke stému výročí potopení zaoceánského parníku mu vyšla monografie Titanic. Nikdo nechtěl uvěřit (2012), kde shromáždil a seznámil čtenáře s některými neznámými i opomíjenými skutečnostmi o plavbě a především průběhu a důvodech katastrofy tohoto luxusního plavidla.

Polozapomenuté války
Edice nabízí v širokém záběru pohled na historii lidstva, a to z hlediska vojenského, politického i společenského. Zaměřuje se na zdánlivě polozapomenuté válečné konflikty a osobnosti kolem nich, jež ani s odstupem času neztratily na dramatičnosti a významu, a proto stále vzbuzují náš zájem. Všechny tituly edice jsou bohatě vybaveny fotografiemi, mapkami, chronologií a dalším ilustračním doprovodem.

Titul můžete zakoupit také jako e-knihu ve formátech e-pub, pdf a mobi
prostřednictvím www.palmknihy.cz

Info o knize:
Autor: Václav Králíček
Název: Velký švindl
Formát: 1. vydání, váz., 145×205 mm
Počet stran: 480
Cena: 399,- Kč

Foto: www.epocha.cz