Procházka po britských galeriích a muzeích

Jaroslav Beránek připravil v roce 2010 v rámci Britského roku pro Český rozhlas 3 – Vltava vyprávění o britských muzeích a galeriích. Dvacetidílný seriál zaznamenal velký ohlas, proto autor své postřehy rozšířil, obohatil o informace, které se do vysílacího času nevešly, a vznikla tak publikace, která může být pozvánkou k cestě za stálými uměleckými expozicemi Velké Británie.


Nečekejte klasického turistického průvodce. Je to skutečné pozvání na procházku. Jde spíš o reportáže a fejetony, které postupně představují šedesát muzeí a galerií. O každém objektu se dozvídáme něco navíc, zajímavost, která autora zaujala. Fotografie, jichž je v publikaci na dvě stě, pak skvěle dokumentují atmosféru jednotlivých expozic. Ostatně, má slova dokládá autor v úvodu sám:
„Publikace si v žádném případě neklade za cíl být turistickým průvodcem. Přáním autora je, aby sloužila jako inspirace k návštěvám leckdy ojedinělých sbírek. Představení každé galerie, resp. muzea stručně seznamuje s jejich historií, připomíná nejvýznamnější artefakty, popř. upozorňuje na umění českého původu.“
Vlastně stačí si sednout do křesla, listovat stránkami této ojedinělé publikace, vybírat si objekty, které vás něčím zaujaly (jsou řazeny abecedně), prohlížet fotografie, které mají skvělou atmosféru a evokují pocit, že jste přímo ve snímané budově. Takže cestovat můžete, ale nemusíte (výhodné pro pecivály). V každém případě se budete ve výtvarné Británii pohybovat jako ryby ve vodě.
Kniha vychází v době, kdy v Londýně vrcholí přípravy na Olympijské hry (27. 7. – 12. 8. 2012), na něž naváže od konce srpna do 9. září 2012 paralympiáda. Jedním ze symbolů obou sportovních klání se stane 115 metrů vysoká věž v olympijském parku, která je bude připomínat na věky.

Foto: Radioservis