Olga Krumlovská – Jaký je náš osud v roce 2013

Známá astroložka Olga Krumlovská, autorka téměř čtyřiceti knih, vyjádřila již před rokem ve své knize Horoskopy 2012 svůj názor na tzv. konec světa. Podle ní se jedná o ukončení určité etapy lidstva, a nikoliv o jeho vyhlazení – ať již přírodní katastrofou nebo snad válečným konfliktem. V nové knize Jaký je náš osud v roce 2013 se zmiňuje nejen o prognóze starých Mayů, jejichž vysvětlení předpovědí jsou zkreslené, ale hlavně o Palmových listech starých Indů.


Ti se v mnohém s indiány shodují, jejich předpovědi ovšem nekončí rokem 2012. Pouze konec tohoto roku vidí Indové jako vyvrcholení vlády bohyně Kálí (spojované se smrtí, rozkladem a zlem všeho druhu). Podle předpovědi Indů bude v rozmezí let 2012 až 2016 vláda této bohyně poražena a přijde »Zlatý věk«.
Podle Krumlovské již od roku 1999, kdy předpověděl konec světa Nostradamus, probíhá jakýsi třináctiletý cyklus (potvrzený nejen Mayskou kulturou a starými Indy, ale také věštbou z egyptských pyramid nebo i čínskou knihou I-Ching), který vyvrcholí těžkými střety mezi světem materiálním a duchovním. V knize Olgy Krumlovské můžeme naleznout i rady jak starých Indů, opřených o jógu, tak rady mayských indiánů, jak se s tímto obdobím vyrovnat a co udělat a změnit ve svém životě, abychom se s přelomovým obdobím 2012 až 2013 nejlépe a nejméně bolestivě vyrovnali.


V knize jsou zahrnuty i další možné varianty tzv. konce světa – včetně možných vesmírných útoků v podobě fotonového mraku nebo srážky s planetou Nibiru, až po setkání s mimozemšťany.
Jelikož je Olga Krumlovská především astroložkou, je součástí knihy také prognóza jednotlivých znamení nejen na rok 2013, ale i na následující čtyři roky – včetně předpovědi pro naši republiku a její vývoj.

Foto: Archiv Olgy Krumlovské