Marilyn Monroe i v knihkupectvích

Monografie s jednoduchým názvem Marilyn, která doprovázela stejnojmennou výstavu na Pražském hradě, je nyní ke koupi i v knihkupectvích a na www.kosmas.cz.


Monografie, jejímiž editory jsou Stefanie Ricci a Sergio Risaliti, je poctou Marilyn Monroe u příležitosti 50. výročí její smrti. Je koncipována tak, aby odrážela nepřetržitý přechod od světa aktuálních událostí k moci mýtu. Podíleli se na ní experti na Marilyn Monroe, odborníci z řady oborů a spisovatelka Cristina Comencini, které se podařilo dokonale zpřítomnit Marilyninu křehkost a sílu.


Těžiště knihy je ale především ve stovkách fotografií samotné Marilyn od světových fotografů, ale i jejích oděvů, obuvi a některých osobních věcí, které spolu s důležitými dokumenty odhalují její složitou osobnost. Pozoruhodná série snímků Marilyn v každodenním životě je porovnána se silou archetypu a trvající legendou, jejíž velikost nejspíš spočívá v ambivalentní povaze této ženské ikony a postavy popkultury.


„Marilyn byla složitou chemickou směsí skutečných a fiktivních prvků, směsí dramatického a komického, třaskavou kombinací naivity a svůdnosti, pobuřující smyslnosti a andělské krásy. Ukázalo se, že tato hloupá blondýna, která chtěla napodobovat Jean Harlow, měla mozek a srdce, vzácný smysl pro humor a obrovskou odvahu. Byla skutečně pozoruhodnou herečkou, která dokázala hrát tak mnoho různých rolí, tolik postav a současně přijít s řadou inovací ve filmovém herectví,“ charakterizují editoři knihy osobnost Marilyn Monroe.


Na základě studia pramenů a bulvárních informací se autoři pokusili interpretovat pozoruhodnou genezi některých proslulých uměleckých fotografií (Beaton, Stern, Barris, Greene), které Marilyn zachycují v »klasických« pózách. Současně tyto portréty srovnávají s některými nejslavnějšími uměleckými díly minulosti, v nichž lze najít tytéž pózy a výrazy.
Stefania Ricci, Sergio Risaliti (editoři): Marilyn. Museo Salvatore Ferragamo, nakladatelství Skira Editore, 320 stran, cena: 1050,- Kč

Foto: Nakladatelství Skira Editore