František Karel Rosůlek – Pověsti a báje z Pardubicka

Pověsti o praotci Čechu, kněžně Libuši či hořce rozverné příhody kouzelníka Žita zná asi každý. Ale v naší historii a lidové slovesnosti je mnohem více nádherných příběhů, které by zasluhovaly alespoň trochu pozornosti. Mezi ně určitě patří také pověst o rozpůleném koni slavného bojovníka Ješka, jež se později promítla i do znaku města Pardubic.


A pokud někdo neví, kde se vzalo slavné rčení »zač je v Pardubicích perník«, ten by si měl přečíst stejnojmennou legendu, kterou zaznamenal František Karel Rosůlek ve své jedinečné sbírce Pověsti a báje z Pardubicka.
Ta obsahuje několik tematicky odlišných kapitol. První pojednává o erbech, druhá o založení osad, třetí o památných místech, další pak o pokladech, zvonech, divných viděních a podobně. Nechybějí ani historky z válečných let (Živanáci vyhnali Švejdu, Smrt opata sedleckého v Přelouči, Ze sedmileté války a Cikánští kotláři a Prusové r. 1866) či z doby roboty (Paruka pana vrchního, Zlolajný lesník, Potrestaný písař a Růže na Mořánku).
Nikoho asi nepřekvapí, že se autor této publikace, kterou nově vydává pražské Nakladatelství Omega, narodil právě v Pardubicích, a to 20. ledna 1859. František Karel Rosůlek byl zároveň ředitelem měšťanské školy, vlastivědným pracovníkem, kronikářem města, organizátorem monografie Pardubicko-Holicko-Přeloučsko a čestným občanem Pardubic. Zemřel roku 1940.

Počet stran: 256, cena: 199,- Kč

Více informací najdete na: www.knihyomega.cz

Foto: Nakladatelství Omega