Světová premiéra afroamerické opery na Ostravských dnech

Pátek 28. srpna (předposlední den Ostravských dnů) je vyhrazen dvěma operám. První z nich je od afroamerického skladatele George Lewise, skladatele a profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku a jmenuje se Afterword (Doslov). Začíná v 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona a jedná se o evropskou premiéru díla, které v Ostravě provedou tři afroameričtí zpěváci z Chicaga.

Afterword koncertni provedeni
Jako primární zdroj libreta a četných operních scén slouží prvky z knihy George Lewise o AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians/ Asociace pro podporu tvořivých hudebníků), vydané v roce 2008 (Power stronger than itself: AACM and American Experimental Music). AACM byla založena roku 1965 v chicagské čtvrti South Side. Získala mezinárodní uznání za hlavní roli, kterou sehrála v historii amerického avantgardního jazzu a nové a experimentální hudby.
Přestože je dílo Afterword uváděno jako »opera«, od operních konvencí se značně vzdaluje. Jak zkoušky, tak představení jsou koncipovány jako kombinace předem vystavěné hudby, textů, scén, výpravy a pohybu v rovině srovnání s analogickými prvky improvizovanými na místě. Od operních pěvců, kteří interpretují notovanou i improvizovanou hudbu, zvuky a mluvené slovo, se požaduje herecký a pohybový projev i různé převleky, vytváření a přetváření jak kulis, tak i vlastní postavy a vzhledu. Scénu budou tvořit soubory předmětů i obrazy z veřejných a osobních archivů a projekce soch, fotografií, videí i audio nahrávky.
Kapitola Afterword byla pojata jako virtuální porada AACM, mezigenerační diskuse, kde se probírají sjednocující body, s nimiž se jak tato organizace, tak obecněji i celá společnost stále potýká. Opera se zabývá různými historickými obdobími, jimiž AACM prošlo – velkou migrací Afroameričanů, urbanizací amerického života, dekolonizací a bojem za občanská práva – zkoumá, jak se mohou v závislosti na třídně, rasově a genderově zabarvených ustálených postojích a obavách amerického kulturního života utvářet nové vztahy mezi projevem, kulturou, politikou, rasou a osobními ambicemi. Cílem je dotknout se těch nejzásadnějších lidských sporů, jejichž vliv pociťuje každý z nás.
Režie se ujal Sean Griffin – režisér, skladatel a dirigent z Los Angeles. Jako sólisté se představí tři pěvci z Chicaga – Joelle Lamarre (soprán), Gwendolyn Brown (kontra alt) a Julian Terrell Otis (tenor) – na přiložené fotografii. V roli operního orchestru vystoupí Ostravská banda, jejíž členové se zhostí i dalšího díla tohoto operního večera. V režijní a scénické realizaci (Jiří Nekvasil a David Bazika) uvidíte od 20:30 v Divadle Antonína Dvořáka Mistrovská díla Petra Kotíka v hlavní roli s newyorskými interpretkami sopranistkou Kamalou Sankaram a houslistkou Pauline Kim Harris.
Obě operní představení uvádí Ostravské centrum nové hudby ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským.

Foto: www.newmusicostrava.cz

FB_post_chalupari