Ostrava a Brno centrem evropské opery

Na podzim 2014 budou Brno a Ostrava nejvýznamnější adresou na operní mapě Evropy díky konferenci celoevropské asociace Opera Europa. Operní manažeři a intendanti významných operních domů včetně těch nejproslulejších se za rok sjedou do Brna a Ostravy na podzimní konferenci asociace Opera Europa, která bude zahájena během festivalu Janáček Brno.


Část programu podzimního zasedání připraví Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, kde účastníci navštíví Janáčkovo rodiště Hukvaldy a zhlédnou inscenaci opery Bedřicha Smetany Čertova stěna. Ředitel NDM Jiří Nekvasil vysvětluje: „Primárním důvodem pro pořádání konference v Brně a v Ostravě je jedinečný projekt Rok české hudby 2014, kterému se obě národní divadla intenzivně věnují. Navíc jak Národní divadlo moravskoslezské, tak i Národní divadlo Brno je spojeno se skladatelem Leošem Janáčkem, jehož 160. výročí narození příští rok oslavíme. Třetím důvodem je právě festival Janáček Brno, který se koná ve stejném termínu. Konference se pravidelně účastní ředitelé velkých operních domů stejně jako dramaturgové a techničtí šéfové, takže pro ostravskou operu jde o jedinečnou příležitost, jak představit odborné veřejnosti svou tvorbu a dramaturgii, která si získává stále větší renomé nejen v celostátním, ale právě celoevropském kontextu. Jsme tak velmi rádi, že z několika nabídek pro pořádání konference si předsednictvo asociace Opera Europa zvolilo právě Brno a Ostravu.“

Podzimní konference asociace Opera Europa s pracovním tématem Rok české hudby 2014 se bude konat od 20. do 22. listopadu 2014 v Brně a v Ostravě.

Opera Europa je organizace sdružující profesionální operní soubory a operní festivaly z celé Evropy. V současné době má přes 100 členů z 36 různých zemí. Nechybí mezi nimi slavné operní domy, jako je například milánská La Scala nebo Národní opera v Paříži. Cílem tohoto projektu je seznámit širokou evropskou veřejnost s operním žánrem, poukázat na to, že opera je reflektující součástí společnosti a v neposlední řadě si klade za cíl oslovit nové obecenstvo. Hlavní sídlo OE je v Bruselu a vedení tvoří patnáct členů (volených na dobu tří let). Výkonný ředitel a administrativní asistent jsou zodpovědní za řízení organizace a naplňování potřeb jejích členů.
Opera Europa pořádá dvakrát ročně konference, které se konají v sídelních městech členských souborů asociace (např. Vídeň, Londýn, Varšava, Moskva, Wexford). Program konferencí se zaměřuje na aktuální otázky současné operní praxe: zdroje financování, operní publikum, nové technologie, řízení lidských zdrojů, PR a marketing ad. Konference jsou významné také pro získávání kontaktů, z nichž vznikají evropské koprodukce. Jedním z hlavních projektů jsou Evropské operní dny, které se konají napříč celou Evropou. Národní divadlo moravskoslezské je členem OU od roku 2006.

Foto: Vojtěch Bartek