Operní studio NDM dostane ke svým dvacetinám Kytici

Operní studio Národního divadla Moravskoslezského (NDM) slaví dvacáté výročí svého založení. U příležitosti tohoto významného jubilea nastudovalo mimořádně zajímavou inscenaci na ryze české téma. Vůbec poprvé na jevišti Národního divadla moravskoslezského tak zazní hudebně dramatické dílo skladatele Pavla Helebranda Kytice.


Operní studio NDM vzniklo v polovině devadesátých let jako naprostá česká rarita. Tento soubor navštěvují děti a mladí lidé ve věku od 6 do 18 let, kteří pod vedením své sbormistryně studují sborové výstupy i sólové role v hudebně dramatických inscenacích mateřského divadla. Tímto způsobem získávají základní pěvecké, herecké a pohybové dovednosti, které pak uplatňují přímo na divadelním jevišti. Sbormistryní souboru je po celých dvacet let Lenka Živocká. Od svého založení se studio podílelo na nastudování téměř 80 inscenací (a počet stále roste). U příležitosti výročí nastudovalo pod hlavičkou souboru opereta/muzikál inscenaci Kytice, která vznikla podle sbírky K. J. Erbena v autorském pojetí ostravského skladatele Pavla Helebranda.


V prologu inscenace zazní zhudebněná báseň Kytice, jejíž verše si může zazpívat i obecenstvo. Dále budou následovat balady Vrba, Vodník a Zlatý kolovrat. Inscenaci završí hororová balada Svatební košile, která plynule převede příběh do epilogu inscenace. „Mým hlavním inspiračním zdrojem jsou tvůrčí dobrodružství s mladými lidmi z Operního studia NDM. Jsou právě ve věku hrdinů Kytice a také představují hlavní hrdiny našich příběhů – Kytice, Vrby, Vodníka, Zlatého kolovratu a Svatebních košil. V Erbenových verších je obsažen život od kolébky po hrob. Život ve společenství, příroda v proměnách ročních období, ráz naší krajiny a fantastičnost a hudebnost vyvěrající z nás samých,“ uvádí režisér Pavel Helebrand.


V hudebním nastudování dirigenta souboru opereta/muzikál Marka Prášila a pěveckém nastudování sbormistryně studia Lenky Živocké účinkují v hlavních rolích Kytice současní a bývalí členové Operního studia NDM, členové souboru operety/muzikálu (Jana Kurečková, Petra Langerová, Hana Fialová, Jarmila Hašková, Dagmar Mimrová, Jan Drahovzal), člen činohry NDM Ivan Dejmal a hosté. Kolektivním hostem inscenace bude Pěvecký sbor města Klimkovic. „Členové tohoto sboru vystupují při všech obřadných událostech (pohřeb, svatba, mše) a vnášejí do inscenace autentickou atmosféru venkovského prostředí. Erbenovy příběhy tak lidem vypráví společenství lidí z různých generací a s různou divadelní zkušeností. Společenství, které je pro projekty Pavla Helebranda typické a které vždy působí velkou silou,“ říká dramaturgyně inscenace Tereza Pogodová. Autorem scény a kostýmů, stejně jako režisérem, je autor díla Pavel Helebrand, choreografkou Jana Tomsová. „Podobně jako ostatní autorské projekty Pavla Helebranda ani Kytici nelze jednoznačně žánrově zařadit. Nejvhodnějším označením je autorův podtitul ‚hudební divadlo‘. Každá z pěti balad Erbenovy sbírky získává odlišnou hudebně dramatickou podobu, inspirovanou možnostmi mladých herců a zpěváků,“ dodává Pogodová.
Premiéra mimořádné hudební inscenace Kytice se koná 14. září v 16.00 hodin v Divadle Jiřího Myrona.

Více informací o Operním studiu NDM: http://www.ndm.cz/cz/opera/stranka/55-operni-studio.html

Foto: Národní divadlo Moravskoslezské / Werner Ullmann