Důležitost mecenášství stále narůstá

Máte rádi kulturu a není vám lhostejné, v jakém stavu se nachází? Milujete Prahu a chtěli byste se podílet na zlepšování kvality života v hlavním městě? Láká vás možnost potkat se se zajímavými lidmi a získat výhody, které vám přiblíží divadlo a dění kolem něj? Spojte příjemné s užitečným a staňte se mecenášem.


Tuto možnost nabízí prostřednictvím Mecenášského klubu Městská divadla pražská. Ta přišla s myšlenkou zavedení finanční podpory před čtyřmi lety ve formě Zlatého klubu. Byla tak v České republice mezi prvními, kdo s tímto způsobem podpory přišel a tento trend se šíří dál. Před dvěma lety vznikl například Mecenášský klub Národního divadla. Mecenášství, které má v Čechách dlouholetou tradici, se tak pomalu vzpamatovává z rány, kterou mu zasadil totalitní režim. Finanční pomoc kulturní organizace stále potřebují.
„V době, kdy města i stát neustále snižují podporu nejen neziskových divadel, ale kultury obecně, narůstá důležitost mecenášů. Tak jako se zisková sféra snaží o co největší zisky, měla by se ta nezisková snažit o co největší kvalitu. A kvalita v umění je možná pouze v případě, že je podporována. Odměnou mecenášům jsou pak úžasné umělecké zážitky, které vznikly pouze díky jejich přispění,“ říká správní ředitelka Městských divadel pražských Eva Römerová.
Získané finance se využívají na rozvoj a podporu umělecké tvorby a uměleckého souboru i na rozvoj kulturně vzdělávacích projektů. Jeden z mecenášů Městských divadel pražských MUDr. Marek Příbramský na otázku, proč se rozhodl podporovat kulturu a proč si vybral právě Městská divadla pražská, odpovídá: „Láska na první pohled, záruka kvality, poctivosti, invence, laskavost, přítomnost milých lidí. Schopný a plodný realizační tým. Repertoár oslovující široké spektrum diváků. To vše mě k Městským divadlům pražským táhne. Návštěva divadla je pro mě nejen společenskou událostí a příjemnou zábavou, ale divadlo je pro mě i místem k zamyšlení, zdrojem kultivace duše a navození stavu psychické pohody, která je neodmyslitelnou součástí zdraví. Mou motivací je to, aby divadlo žilo a vzkvétalo, protože mi je u vás dobře a vážím si každého poctivého řemesla a tím divadlo a vše, co s tím souvisí, je.“
Slova doktora Příbramského potvrzuje další z mecenášů Ing. Pavel Parma a dodává: „Dříve jsem bral návštěvu divadla jako mimořádnou a společenskou událost, to se ale změnilo před dvěma lety, kdy jsem začal chodit do divadla pravidelně minimálně dvakrát měsíčně a stalo se to pro mne tak spíše relaxační záležitostí.“
Mecenášský klub nabízí tři úrovně členství. Zájemci si tak mohou vybrat, zda se stanou bronzovým, stříbrným nebo zlatým mecenášem. Jednotlivé skupiny se od sebe liší výší ročního příspěvku a množstvím poskytovaných výhod. Patří mezi ně například možnost přednostní rezervace a sleva na vstupenky, vstupenky na premiéry a pozvánky na večeře s VIP partnery a sponzory Městských divadel pražských, vstupenky na generální zkoušky zdarma a mnohé další.
Městská divadla pražská sdružují dvě divadla v centru Prahy – ABC, Rokoko a malou scénu Divadla ABC. Hlásí se k dlouholeté tradici Městských divadel pražských jako klasického činoherního divadla. Staňte se jejich součástí a pomozte vytvářet svět, ve kterém bude kvalitní činoherní divadlo a potkávání se v divadle přirozenou součástí hlavního proudu moderního městského života.

Více informací o Mecenášském klubu najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.

Rozhovor s advokátem Janem Šafránkem, mecenášem Městských divadel pražských

Jaký vztah máte k divadlu a konkrétně k Městským divadlům pražským?
K divadlu mám od malička vztah velmi kladný, a to zejména proto, že jsem byl již od útlého dětství ochotnickým hercem. Nejúspěšnější inscenací, ve které jsem hrál, byla Kouzelná zahrada od Františka Hrubína. Protože jsem nikdy nebyl úplný drobek, svěřila mi paní režisérka roli slona:-) Naší domovskou scénou, dá-li se to tak říct, bylo divadlo Gong v pražských Vysočanech. Na paní režisérku Šafaříkovou vzpomínám velmi často a rád, byla prostě skvělá.
K divadlu jsem se krátce vrátil i na gymnáziu v autorské hře spolužačky, kterou jsme se prezentovali na divadelním festivalu středních škol v Ústí nad Labem v polovině devadesátých let. V této hře jsem hrál yettiho… Tato spolužačka, Karolína Ryvolová, na tomto festivalu vyhrála první cenu za nejlepší scénář.
No, nemohu nezmínit Klub mladého diváka, který jsem celé mládí navštěvoval.
Podtrženo, sečteno, mám k divadlu velmi vřelý vztah.
Když se tedy před více než –ti lety objevila možnost podporovat MDP, neváhal jsem ani chvilku. Ze začátku se jednalo o čistě profesionální vztah. Dnes bych řekl, že se již velmi dobře znám nejen s vedením divadla, tedy s panem Zajícem, Evou (Römerovou) nebo panem Svojtkou, ale že jsem i ostatními brán jako „člen“ MDP. To mi dělá radost a navíc mi to lichotí:-)

Co pro vás znamená mecenášství a proč jste se rozhodl podporovat právě Městská divadla pražská?
Mecenášství je pro mě zcela automatická součást života. Pokud je člověk schopen v nějakém oboru vydělat více peněz než potřebuje na nutnou obživu, měl by automaticky nějakým způsobem podporovat nemocné či jinak potřebné. Jsem si jist, že kdybych nespolupracoval s MDP, podporoval bych někoho jiného, kdo by mou pomoc potřeboval a byl schopen ji přijmout.

Jak podle Vás v současnosti společnost na mecenášství pohlíží?
V poslední době mám pocit, že velmi bohatí lidé v ČR si čím dál tím více uvědomují svou odpovědnost vůči společnosti a že se snaží čím dál tím více podporovat vědu, umění, kulturu, církve, charitativní organizace apod. Je to trend, na který jsem dlouho čekal, a jsem rád, že i společnost na mecenášství pohlíží s čím dál větším respektem.

Foto: Městská divadla pražská