Letní tábory Rotary kempy v plném proudu

Již po několik desetiletí Rotary International pořádá letní rotariánské tábory (short term – camps) jako jednu z aktivit v rámci tzv. služby mládeže. Cílem je především rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mladých lidí a navázání mezinárodních přátelství. V jejím rámci pořádají Rotary kluby podle svých možností buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými kluby krátkodobé prázdninové kempy mladých a rodinnou výměnu nebo také dlouhodobé (celoroční) výměny studentů ve středoškolském věku se zahraničními partnerskými kluby a distrikty po celém světě.

Fun&AdventureCamp,Slovakia (1)
Letní tábory jsou určeny pro děti a mladé lidi ze všech rodin v České i Slovenské republice včetně dětí rotariánů. Obvyklé zastoupení je jedna čtvrtina z rotariánských rodin a tři čtvrtiny z nerotariánských. Účastníka vždy vybírá na kemp a vysílá místně příslušný Rotary klub, který je odpovědný i za patřičné poučení účastníka a může, ale nemusí, i část nákladů na kemp za účastníka uhradit. Termínem pro konání kempů jsou zpravidla letní prázdniny, tedy červen až září. Program je určen pro mladé lidi ve věkovém rozpětí 13 až 25 let.
Tábory trvají obvykle od jednoho do tří týdnů, výjimečně déle. Standardní délka je 13 – 14 dnů. Program je zaměřen na nejrůznější obory od standardního kulturně poznávacího až po nejrůznější tématicky zaměřené kempy (na sport, kulturu, historii, výtvarné zaměření i poznávání pořádající země). Jednotlivé kempy zahrnují aktivity jako například cyklistika, horolezectví, basketbal, plachtařství, jachting, keramika, archeologie apod. Letos je jeden z kempů zaměřen i na lukostřelbu či astronomii. V programu je také návštěva zahraničních studentů u primátora města Prostějova 18. srpna 2015. Počet účastníků v kempu se pohybuje obvykle od 8 do 30 účastníků. Nečastěji jich je patnáct. Kempy mají mezinárodní složení. Standardním požadavkem je, aby každou zemi reprezentoval jeden, maximálně dva účastníci. Proto je přirozeným komunikačním jazykem mezi účastníky angličtina. Bez ohledu na to, ve které zemi se kemp koná. U většiny kempů stráví účastníci část svého pobytu v rodinách rotariánů. Mají tak daleko lepší možnost seznámit se s kulturními návyky příslušné země, než při běžném turistickém pobytu.

Fun&AdventureCamp,Slovakia (2)

Kde se Rotary kempy pořádají
Letní tábory se pořádají prakticky ve všech zemích Evropy. Ze zemí mimo Evropu je potřeba jmenovat především Turecko, které samo pořádá kolem 15 kempů, dále Taiwan, Egypt, Kanadu a USA. Každý rok se vyhlašuje cca 110 letních táborů, kterých se zúčastní okolo 1300 studentů.
Rotary International District 2240 Česká a Slovenská republika vypisuje obvykle kolem 5-ti letních táborů s počtem účastníků okolo 75. Letos je letních táborů sedm s celkovým počtem účastníků 95. Naopak, na letní tábory do zahraničí se letos vysílá 110 až 130 studentů do zemí Rakousko, Bulharsko, Německo, Francie, Finsko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Kanada, Dánsko, Izrael, Indie, Egypt, Litevsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Velká Británie, USA a dalších.
Výběr studentů pro letní tábory začíná ve IV. čtvrtletí běžného roku. První pozvánky na kempy jsou jednotlivými distrikty zveřejňovány v období leden až duben běžného roku. Každá pozvánky na kemp obsahuje kromě údajů o programu kempu a jeho organizaci, též počet účastníků kempu, způsob ubytování, upřesnění věkového rozpětí účastníků a případný finanční příspěvek účastníka kempu.

ArcheryCamp_HradecKralove_2015_2

Zajištění Rotary kempů
Letní tábory Rotary jsou jednou z částí programu Rotary Youth Exchange.
Každý je zaštítěn pořádajícím Rotary klubem, který odpovídá za jeho zdárný průběh
Každý kemp je nejen zaštítěn, ale i celý nebo z části financován pořádajícím Rotary klubem, nebo i více kluby, které se na organizaci kempu podílejí. Pro účastníky kempu to znamená, že si hradí pouze cestovní náklady, cestovní a odpovědnostní pojištění a kapesné. Pouze u kempů s finančně náročnějším programem (cyklistika, horolezectví, cestování, potápění apod.) je od účastníků kempu požadován finanční příspěvek ve výši obvykle od 100 do 300 EUR.

Fun&AdventureCamp,Slovakia (2)

Mezinárodní letní Rotary kempy v ČR:
ARCHERY CAMP (lukostřelba) se koná ve dnech 20. 7. – 1. 8. 2015. Kemp je zaměřen na lukostřelbu, minigolf, outdoor a kulturu. Kemp je pořádán ve Východních Čechách, Hradci Králové a okolí a s návštěvou Prahy. Po celotýdenním intenzivním tréninku se účastníci utkají v závěrečném šampionátu v lukostřelbě v Hradci Králové.
Camp Motto: »FROM KNOWLEDGE FRIENDSHIP IS BORN« pořádaný ve dnech 25. 7. – 8. 8. 2015, je plný adrenalinových aktivit sportovně a turisticky zaměřených. Mladí lidé si tak mohou sjet na kanoích řeku Nežárku, na kolech projet údolím Berounky až na hrad Křivoklát, poznávat krásy a historii naší země například ve městech Plzeň, Tábor, Český Krumlov, Praha, navštíví i zámek Hluboká.
»SOUTH BOHEMIA« SUMMER CAMP je pořádán ve dnech 1. 8. – 13. 8. 2015 v Jižních Čechách. Mladí lidé ze zahraničí projedou na kolech zákoutí Šumavy a Jižních Čech a užijí si vodní sporty, navštíví památky v Táboře i jinde v Jižních Čechách a udělají si i dvoudenní výlet do Prahy.
BIKING, OUTDOOR AND SIGHTSEEING IN BOHEMIAN MORAVIAN HIGHLAND – tento letní Rotary kemp pod názvem »Cyklistika, outdoor a památky Českomoravské vysočiny« se koná ve dnech 8. 8. – 22. 8. 2015. Je zaměřený nejen na památky UNESCO na Českomoravské vysočině, ale i na kempink a sport (cyklistika, tenis, volejbal, outdoor). Mladí lidé poznají i Třebíč, Dobrou vodu, Bohuslavice a Prahu.
INTERNATIONAL ASTRONOMY CAMP se koná ve dnech 17. 8. – 28. 8. 2015 v Olomouckém kraji. Svým zaměřením je to mezinárodní astronomický kemp se zajímavým programem. Mladí lidé ze zahraničí mohou více poznat tajemství hvězd, planet i Mléčné dráhy, navštíví Olomouckou univerzitu, muzea v Prostějově a Muzeum hodin ve Šternberku, hvězdárny v Olomouci i Brně, navštíví i firmu Meopta, Čechy pod Kosířem. Na pořádání tohoto kempu přispělo i město Prostějov a Olomoucký kraj, proto je také 18. 8. 2015 v programu návštěva zahraničních studentů u primátora města Prostějova.

Fun&AdventureCamp,Slovakia (3)

Výměna mezi rodinami
V rámci služeb mládeže jsou i výměny mládeže mezi dvěma rodinami většinou během prázdnin. Jako dorozumívací jazyk slouží angličtina nebo jazyk hostitelské země, pokud jej hostující dítě ovládá. Hostující dítě bydlí během svého pobytu v hostitelské rodině, která se o něj stará, poznává tak i život a zvyky v jiných rodinách a v jiné zemi. Přátelství mezi dětmi a jejich rodinami většinou nekončí jen pobytem dítěte u nich, ale udržují ho a rozvíjí dál. V letošním roce Rotary Klub vyslal studentku do Japonska, která strávila 14 dnů v japonské rodině. V současnosti je její japonská kamarádka právě na návštěvě její rodiny v České republice.

ArcheryCamp_HradecKralove_2015_1

Foto: Archív Rotary Club Hradec Králové, Rotary Club Nitra, Fun & Adventure Camp