Botanická zahrada v Troji je pro návštěvníky otevřená již 52 let! Letošní sezóna bude jedovatá

Botanická zahrada hl. m. Prahy, kterou najdete v Trojské kotlině, vstoupila do své již 52. sezóny. Tento rok se ponese ve znamení jedovatých rostlin, bude to tedy Jedovatá sezóna. Veřejnost seznámí s jedovatými rostlinami nejen našich zahrad a tuzemské i exotické přírody, ale též interiérů budov, dokonce i našich pokojů. V průběhu celého roku najdou návštěvníci napříč celou zahradou informační panely, které se vážou ke konkrétní expozici, na programu jsou odborné přednášky, výstavy a akce. Botanická zahrada přidala také něco pro děti – ty se s jedovatými rostlinami seznámí prostřednictvím detektivní hry. Cílem celého projektu je vzdělávání v této oblasti, tedy zejména aby laická veřejnost rozeznávala jedovaté rostliny a nezaměňovala je s jinými druhy, a tím se vyvarovala nebezpečí otrav. Jedovatá sezóna zahajuje v Horní zahradě, kde rozkvétají jarní hajničky a cibuloviny, i ty jsou totiž jedovaté. V současné době pražská botanická zahrada také prochází proměnou, která byla odstartována již v minulém roce a měla by přinést návštěvníkům ještě více zážitků a pohodlí.

„Botanická zahrada se již otevřela veřejnosti a my tak můžeme zahájit Jedovatou sezónu, kterou jsme plánovali. O toto téma je mezi návštěvníky velký zájem, často se nás ptají: ‚A která rostlina je jedovatá?‘. Náš projekt tedy nemá vzbuzovat strach, ale má vzdělávat a poučit. Program Jedovaté sezóny je docela nabitý, návštěvníci se mohou těšit na výstavy, akce a zajímavé přednášky. A děti si spolu s námi mohou zahrát na detektivy. Za letošním tematicky zaměřeným ročníkem je práce všech našich kurátorů a odborníků napříč obory,“ říká ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý.

„Už 52. rokem je botanická zahrada v  Troji výkladní skříní hlavního města a jedním z nejpoutavějších míst Prahy, a to jak pro Pražany a domácí turisty, tak i pro návštěvníky ze zahraničí. Do rozvoje zahrady hlavní město každým rokem investuje a těší nás, že se nám to vrací v podobě velkého zájmu. Letos například otevřeme nový vstupní areál s  restaurací u tropického skleníku Fata Morgana nebo zprovozníme zavlažovací vodovod, který bude zalévat rostliny v botanické zahradě vodou přímo z Vltavy. Je pro nás také důležité, že kromě vizuálního zážitku se zahrada stará o vzdělávání široké veřejnosti, což je v letošní sezoně ještě korunováno tématem jedovatých rostlin, které je pro všechny zajímavé,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček, který má činnost botanické zahrady ve své gesci.

Jedovaté expozice v celé zahradě

Botanická zahrada seznámí návštěvníky s jedovatými rostlinami v rámci expozičních celků. Zahájení projektu proběhne v Horní zahradě, která je přístupná od sídliště Bohnice, kde zájemci naleznou expozici hajniček a cibulovin s podtitulem Pojďte do háje, právě rozkvétá. V tuto chvíli je zde vysoká koncentrace jarních jedovatých rostlin, jako jsou narcisy, sasanky, orseje a čemeřice, rozkvétají i tulipány. Na jedovatý háj naváže zastavení Ďáblova zahrádka v Ornamentální zahradě, zde budou ukázky jedovatých rostlin, které jsou ale rovněž významným zdrojem léčivých látek. Následovat budou jedovaté sukulenty a cykasy, které zdobí sukulentní skleník a kombinovaná výstava jejich zástupců z celého světa, která ponese název Co Maryša ještě neznala.

Jedovatou sezónu pak v rámci expozic zakončí jedovaté pokojové rostliny, které má řada z nás doma. Patří mezi ně i velmi proslulá jedovatá čeleď áronovitých (např. anturium, filodendron, monstera, alokázie a další) a vystaveny budou v tropickém skleníku Fata Morgana. V areálu botanické zahrady bude postupně instalováno 18 informačních panelů o nejvýznamnějších skupinách jedovatých rostlin, jejich významu a využití, zajímavostech z historie travičství či o vlivu jedovatých rostlin na člověka a jeho zvířecí miláčky. Pomocí speciální mapy a prostřednictvím druhových tabulek se blíže seznámíte s konkrétními jedovatými rostlinami. Jedovatou sezónou návštěvníky provede i specializovaná publikace.

Jedovaté výstavy a přednášky

Ve znamení jedu proběhnou i letošní akce botanické zahrady. Již na konci května by měla být zahájena výstava exotických motýlů nazvaná tentokrát Motýli, jedovatá krása. Přednášky odborníků se budou věnovat různým aspektům, ta nejbližší odhalí původ názvů jedovatých rostlin a zajímavé příběhy ukryté za názvy prozradí doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DSc., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tato on-line přednáška by se měla uskutečnit 29. dubna 2021. Jedna z dalších přednášek bude i ochutnávkou k výstavě Jedovatých sukulentů a cykasů a ujala se jí kurátorka Botanické zahrady hl. m. Prahy RNDr. Eva Smržová.

Děti budou řešit jedovatou detektivku

Trojská zahrada myslela i na děti, které si v rámci Jedovaté sezóny mohou zahrát na detektivy. Čeká je on-line hra, která je seznámí s jedovatými rostlinami, jež mohou najít i v naší přírodě nebo přímo v botanické zahradě. Příběh je inspirovaný postavou Agathy Christie. Hru děti naleznou na detektivka.botanicka.cz.

Botanická zahrada hl. m. Prahy se 12. dubna 2021 opět otevřela veřejnosti. Přístupné jsou zatím venkovní expozice. Do zahrady lze vcházet pouze hlavními vstupy, které jsou otevřené denně od 9.00 do 19.00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit přímo v pokladnách a nově také on-line prostřednictvím webových stránek www.botanicka.cz. Provoz botanické zahrady se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Foto: www.botanicka.cz