David Švehlík: Měl jsem možnost vidět, jak táta pracuje

Příběh muže, který se stal legendou. O něm, jeho rodině i obrazu tehdejší společnosti bude nový výpravný seriál Já, Mattoni v režii Marka Najbrta. Na obrazovkách ČT1 od 2. září, každý pátek od 20 hodin.

Já, Mattoni
Polovina devatenáctého století je obdobím revolucí. V rakouském císařství bylo zrušeno poddanství, Darwin dokončil knihu O původu druhů a v Plzni vynalezli plzeňské pivo. Česko se pomalu vyvíjí v průmyslově nejvyspělejší část monarchie. A vedle cukrovarnictví či železáren se v jeho západním křídle, v Karlovarském kraji, začíná rozvíjet další, méně nápadné podnikání. Jeho strůjcem se stává Heinrich Mattoni, zdatný byznysmen, který je ochotný dosahovat svých cílů i za cenu fatálních selhání v osobním životě.

Já, Mattoni
„Na začátku byl skvěle napsaný příběh zasazený do doby, která si dokázala uchovat svou romantiku a krásu. Příběh, který více než o přesných detailech života historické postavy, vypráví o obecně lidských zkušenostech, které v různých variantách prožívá každý z nás. Příběh obdařený velkou dramatickou silou, který dokáže vyvolat dojetí bez sentimentu. Kdo by odolal?“ říká o námětu kreativní producent Jan Lekeš, v jehož tvůrčí producentské skupině seriál vznikl.
Já, Mattoni zasahuje dlouhý časový úsek, od první poloviny 19. století až do roku 1910, a odehrává se na kolonádách i v nevěstincích Karlových Varů, v Schönbrunnu – vídeňské rezidenci rakouských císařů, v ulicích tehdejší Prahy i New Yorku. Na pozadí podnikatelských úspěchů a soukromých pochybení Heinricha Mattoniho sledujeme proměnu tehdejší společnosti a jejích možností. Motorem seriálu je celoživotní boj dvou silných individualit, Mattoniho a jeho ženy Míny. Boj vrcholící tím, že starý Matttoni, nemocný a v horečkách, ztrácí vládu nad svým impériem ve prospěch své energické, mocichtivé ženy. Stařec, obklopený vyčkávající rodinou, bojuje. A nachází překvapivou zbraň – pravdu o svém životě, která je pro jeho nejbližší, ale i pro celou tehdejší společnost, hříšně nepřijatelná. Mladého Mattoni hraje David Švehlík, se kterým jsme si popovídali.

Já, Mattoni

Co vás přimělo k rozhodnutí zahrát si postavu Heinricha von Mattoniho?
První dojmy jsem měl podobné jako pan režisér Marek Najbrt – četl jsem scénář a velmi mě bavil. Jde o velmi poutavou historickou ságu plnou dramatických zvratů. Není to jen příběh jedné konkrétní rodiny, ale i obraz své doby. Pro mě osobně bylo zajímavé, že postava Mattoniho je velmi plastická a prochází za svůj život mnoha zásadními událostmi a společenskými změnami.

Jak jste se na roli Mattoniho připravoval?
Samozřejmě, že během přípravy si můžete o reálné postavě, kterou hrajete, získat spoustu faktografických informací. Ale náš scénář nevycházel jen z historických reálií, je v něm velmi silný fikční prvek. A ten byl pro mne, jako pro herce, určující. Právě proto pro mě byla role Mattoniho zajímavá. Je to postava, která je velmi rozporuplná.

Důležitou linií celého seriálu je vztah Mattoniho s jeho ženou Mínou. V čem tkvěla podle Vás jeho intenzita?
Ve scénáři je jejich vztah popsán velmi dramaticky, ale to je podle mě jedině ku prospěchu příběhu. Jejich vztah je opravdu divoký, ale rozhodně ne černobílý. Nedá se jednoduše říci, že by mezi nimi byla jen nenávist a touha po pomstě. Zároveň je tam touha o nápravu jejich vztahu i uvědomění si toho, že spolu mají tři děti. Celou dobu se snaží udržet rodinu pohromadě.

Seriál Já, Mattoni se odehrává na ploše šedesáti let. Jaký vztah máte k devatenáctému století?
V jedné eseji, kterou jsem četl, to moc dobře popsal Stefan Zweig. Týkala se právě přelomu devatenáctého a dvacátého století a on jej popisuje jako období prosperity, pevnosti, klidu a stability v Evropě. Přistupuje k němu tedy v kontextu první světové války, což je něco, co si nikdo nikdy nedokázal představit.

Jaký byl podle vás Heinrich von Mattoni a z čeho vychází síla jeho charisma?
Vycházím z knižní předlohy, o kterou se opírá scénář. Kromě nesporného obchodního talentu, toužil po dosažení společenského uznání, byl to vizionář, téměř neustále riskoval, bezohledný, zaujatý sám sebou, opuštěný, zklamávaný. Přitahoval šťastné náhody.

Jaká byla spolupráce s Markem Najbrtem a v čem pro vás byla zajímavá?
Byla to moje první spolupráce s ním. V práci je velmi precizní, klidný, bez toho nedovedu pracovat. A kromě mnoha jiného mě překvapil inspirativní zaujatostí pro věc.

Do role vašeho seriálového staršího já Marek Najbrt obsadil Vašeho tatínka. Jak vám fungovala spolupráce, promítl se v ní nějak váš vztah?
Měl jsem možnost vidět, jak táta pracuje, jak se připravuje a hlavně s jakou noblesou zvládá občas velmi náročné momenty. A mohl jsem to poznat zblízka, doufám, že jsem se něco naučil.

Foto: Česká televize