Viktor Kalabis – Sonáty pro violoncello, klarinet, housle a klavír

Dramata nedávné historie otištěná v komorním díle Viktora Kalabise. Kompoziční odkaz Viktora Kalabise (1923–2006), jedné z nejvýraznějších osobností české hudby 20. století, čítá desítky opusů vesměs instrumentální hudby, včetně skladeb pro jeho manželku cembalistku Zuzanu Růžičkovou.

d0e83805

Podle vlastních slov Kalabis usiloval o hudbu, jejíž kořeny jsou zapuštěny v jeho zemi, hudbu pro vzdělané posluchače. Jakkoli inspiraci čerpal i z tvorby klasiků 20. století, dospěl k vlastní syntéze, k alternativě k racionálním kompozičním technikám – k alternativě neromantické, blízké hudebnímu neoklasicismu. Kromě připravované první integrální nahrávky Kalabisovy klavírní tvorby (2CD k vydání v roce 2019) pianista Ivo Kahánek společně s předními českými interprety natočil tři sonáty. Violoncellová odráží dramatické události mezi červnem a zářím 1968: euforií naplněné měsíce tzv. pražského jara i deziluzi a rezignaci po invazi sovětských vojsk, jež na dvě desetiletí zmrazila veškeré naděje na svobodu. Také klarinetová sonáta (1969) hovoří jasně o době svého vzniku: drama, smutek a bolest, stupňované až do drásavosti. V úsporné a soudržné houslové sonátě (1982) převažuje typický étos tohoto nástroje – zpěvnost, zářivý zvuk a oduševnělost. Po 3CD symfonií a koncertů (Supraphon 2013) skýtá tato nahrávka další vhled do pozoruhodného Kalabisova hudebního světa.

Viktor Kalabis / Sonáty pro violoncello, klarinet, housle a klavír

Tomáš Jamník, Anna Paulová, Jan Fišer, Ivo Kahánek

VIKTOR KALABIS – SONÁTA PRO VIOLONCELLO A KLAVÍR OP. 29 (1968), SONÁTA PRO KLARINET A KLAVÍR OP. 30 (1969), SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR OP. 58 (1982)

TOMÁŠ JAMNÍK – VIOLONCELLO, ANNA PAULOVÁ – KLARINET, JAN FIŠER – HOUSLE, IVO KAHÁNEK – KLAVÍR

Foto: Supraphon