Sopranistka Hana Blažíková nahrála album s českou mariánskou muzikou

Mezinárodně oceňovaná sopranistka a harfistka Hana Blažíková vydává u Supraphonu pozoruhodné album s českou mariánskou muzikou. Jde o hudbu, jež tvoří výrazný proud v české tvorbě 17. století. Nové album nazvané Lilium mezi trním vtáhne posluchače do světa okouzlující poetiky písní opěvujících Matku boží. Obsahuje písně Adama Václava Michny z Otradovic a pomyslný kontrapunkt na nahrávce vytvářejí skladby Alessandra Grandiho, Vincenza Albriciho, Heinricha Ignaze Franze Bibera a Samuela Capricorna. Také tito skladatelé byli často spojeni s jezuitským řádem a čerpali inspiraci z jeho spirituality. I jejich životy a tvorba byly provázány se zeměmi Koruny české a jejich hudba se zde provozovala. Album nahrála Hana Blažíková s renomovaným souborem Collegium Marianum vedeným Janou Semerádovou.

„S písněmi Adama Michny jsem se setkala už jako malé dítě. Možná i proto mám k jeho dílu do dnešního dne velmi silný, a možná i tak trochu sentimentální vztah. U nás doma se Michna často hrál jak o Vánocích, tak o Velikonocích, zpívala jsem jeho písně za varhanního doprovodu mojí babičky ve venkovském kostele i jako malá sólistka s jejím sborem. Na základní škole jsem pak jeho písně prozpěvovala s Pavlem Jurkovičem a s Pavlou Sovovou, která s námi ve třetí třídě nacvičila celou Loutnu Českou, kterou jsme pak jako veliké dobrodružství provedli v kostele v Bechyni. A pak jsem se s jeho hudbou znova setkala jako dospělá v ansámblech, které se věnují interpretaci barokní hudby. Jeho skladby mě zkrátka provázejí celým životem a dodnes patří k mému nejoblíbenějšímu repertoáru. Musím ale dodat, že Michna nebyl skladatel pouze oné písňové formy, s jakou si jej dodnes spojujeme (a nezapomeňme, že byl také vynikajícím básníkem!), ale i náročnějších liturgických skladeb pro veliké obsazení a řadí se mezi nejlepší skladatele raného baroka v Čechách,“ uvedla Hana Blažíková.

Skladby dalších autorů si Hana Blažíková na album vybrala především proto, aby Michnova hudba vynikla v dobovém kontextu, ale zčásti i proto, aby byla vokální čísla vyvážena hudbou instrumentální a aby posluchači mohli na chvíli upnout pozornost k umění vynikajících hudebníků ze souboru Collegium Marianum.

„Collegium Marianum je soubor, se kterým aktivně vystupuji vůbec nejdéle. A myslím, že to je na naší spolupráci poznat, s Janou Semerádovou si výborně rozumím nejen hudebně, ale i lidsky. Koncertní programy, které spolu provádíme, jsou tvořeny »na tělo« všem zúčastněným a patří mezi nejmilejší závazky, které jako zpěvačka mám. Nazvala bych naši součinnost téměř rodinnou nejen proto, že se tak dobře známe, ale také proto, že s ansámblem pravidelně hraje i můj manžel, teorbista Jan Krejča,“ dodala Hana Blažíková.

 

Album Michna: Česká mariánská muzika – Lilium mezi trním vychází v pátek 23. září 2022 na CD i v digitálních formátech.

 

TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=X_ELWZMxs1Y

 

MULTILINK: https://lnk.to/BlazikovaLiliumMeziTrnimPR

 

Foto: Supraphon / Petra Hajská