Musica per arpa – Kateřina Englichová

Odvaha – jeden z krásných rysů pozoruhodné harfenistky Kateřiny Englichové. Její hledání ji přivedlo k autorům 2. poloviny 20. století; řadu těch děl premiérovala, některé jí autoři přímo věnovali. Zapomeňte na romantický obraz krásné dámy jemně se probírající strunami harfy, jejíž prázdné virtuosity máte po chvíli už dost. Slavický, Hurník či Kabeláč představují harfu jako dynamický a asertivní nástroj, výrazově flexibilní a vyzývající k hledání.

132fc207
Inspirací jim slouží forma francouzské suity (Sluka), chytlavá Mozartova témata (Hurník) či barevné možnosti flétny a harfy (Kabeláč). Pro mnohé bude překvapením, kolik objevné, přitom krásné hudby pro harfu vzniklo současně s Brittenovou Suitou v malé české kotlině. Ve dvou skladbách je harfenistce partnerem Američanka Carol Wincenc, vysoce ceněná profesorka flétny na Juilliard School, a v Gemrotově triu hobojista Vilém Veverka a klavírista Martin Kasík. Pro ty, kdo se nebojí dosud nepoznaného, objevuje Kateřina Englichová krásu dosud nepoznanou. Tohle objevování stojí za poslech.
Objevná, hravá i divoce krásná harfa Kateřiny Englichové.

Musica per arpa – Kateřina Englichová
Benjamin Britten – Suita pro harfu, Klement Slavický – Musica per arpa*, Ilja Hurník – Tombeau de Köchel pour flute et arpe*, Miloslav Kabeláč – Lamenti e risolini / 8 Bagatelle per flauto ed arpa*, Luboš Sluka – Suita in modo classico per arpa sola*, Jiří Gemrot – Trio pro hoboj, harfu a klavír*
Kateřina Englichová – harfa, Carol Wincenc (USA) – příčná flétna, Martin Kasík – klavír, Vilém Veverka – hoboj

Foto: Supraphon

FB_post_Mysmas