Il Violino Boemo

Parafráze přezdívky Josefa Myslivečka (Il divino Boemo), s vloženým italským označením houslí naznačuje téma nahrávky, tím jsou komponující housloví virtuosové z českých zemí 18. století. Tím nejvýznamnějším, jehož vliv byl srovnáván s Tartinim, byl bezpochyby František Benda. Jakkoli inspirován Vivaldim, vytvořil si vlastní osobitý interpretační styl, který je oslavován i v hudebním cestopise Charlese Burneyho.


CD představuje sonáty dochované v Praze v dobových opisech. Druhý pól nahrávky pak tvoří dosud nepovšimnuté skladby hudebníků donedávna prakticky neznámých. Život Františka Jiránka je významně spojen s kapelou hraběte Václava Morzina – a bezprostředně i s osobou A. Vivaldiho. Dalším objevem nahrávky je pak sonáta J. A. Gureckého. Díky hráčskému mistrovství i galantní jemnosti houslistky Lenky Torgersen a svrchovaně muzikantskému doprovodu cembalisty Václava Lukse (mj. také dirigenta souboru Collegium 1704) nám nahrávka objevuje fascinující svět slavných českých houslových virtuosů – svět barevný, křehký a krásný.
Virtuosní a galantní – fascinující svět nejslavnějších českých houslistů 18. století.

Il Violino Boemo
Hudba 18. století
Sonáty pro housle a basso continuo: František Benda (1709–1786) – Sonáta B dur, Sonáta c moll, Sonáta A dur, František Jiránek (1698–1778) – Sonáta F dur, Sonáta C dur, Josef Antonín Gurecký (1709–1769) – Sonáta D dur
Lenka Torgersen – barokní housle, Václav Luks – cembalo, Libor Mašek – barokní violoncello
Cena: 329,- Kč

Foto: Supraphon