Bojovná zranitelnost Vladimíra Čecha

Herec a moderátor »nováckého« Milionáře Vladimír Čech se do našich myslí nesmazatelně zapsal svým charismatickým projevem podtrženým uhrančivým pohledem a hlasem. Jeho vysoká postava byla nepřehlédnutelná a dodávala mu přirozený, úctu budící lidský i herecký projev. Zaposloucháte-li se do místy velmi intimního rozhovoru, seznámíte se z dosud nepoznanými stránkami Vladimíra Čecha – herce, který měl zcela určitě své největší role ještě před sebou. Rozhovor na cédéčku Zpověš s ním vedla Zuzana Maléřová.


„Pokud silná osobnost vyrůstá z křehkosti a zranitelnosti, pak herec Vladimír Čech je toho důkazem. Nosil v sobě pocity bezbranného kluka, kterého primitivní parta vystrkala až do vlastní samoty. Paradoxně právě v ní nalezl sílu a schopnost se prát. A přesto, že v tichu i tmě lesa uměl být šťastný, životní samotu odmítl. V rodině cítil bezpečí, vědomí, že kdyby se »ztratil«, budou ho hledat. Své sebevědomí držel celoživotně na uzdě, někde vzadu v něm zůstaly jeho sympatie k podivínským outseiderům.
Naše setkání bylo intenzivní, až jsem si říkala, že je neuvěřitelné, co člověk může prožít za jednu hodinu. Těch hodin pak přibylo, ale vše podstatné se odehrálo na samém počátku. Pocit důvěry a jeho rozhodnutí, že pokud má promluvit, tak jako chlap, kterým byl, i když se mu hlas někdy zlomil a ozvalo se v něm chvění. Ani v duchu mne nenapadlo, že tak brzy dojde na vrchol svého Kilimandžára. Říkal, že jeho život se odehrával v kotrmelcích. Ale že ho měl rád. Vlastně řekl doslova: »Budu na něj rád vzpomínat.« Tak dnes už vzpomíná a my na malou chvíli můžeme být s ním. Hezký poslech,“ vzpomíná na Vladimíra Čecha Zuzana Maléřová.

Foto: www.bmscompany.cz