Národní knihovna stěhuje téměř milion knih

V Národní knihovně ČR probíhá v těchto dnech masivní stěhování dokumentů. V důsledku druhé etapy revitalizace Klementina je nutno přesunout asi 800 000 svazků, což představuje dlouhých šestnáct kilometrů knih. „Služby Národní knihovny budou tímto procesem částečně omezeny. Půjde především o výpůjčky titulů, kterých se bude stěhování v danou chvíli týkat. Veškeré kroky jsou plánovány a realizovány tak, aby měly co nejmenší dopad na naše uživatele,“ říká Tomáš Böhm, generální ředitel Národní knihovny ČR.


Dokumenty určené ke stěhování jsou rozděleny do 14 úseků a jejich přesun bude probíhat postupně. Díky tomu bude jejich expedice uzavírána po částech, nikoli najednou. „Zastavení výpůjček se bude vždy týkat jen titulů v aktuálně stěhovaném úseku. Ostatní budou uživatelům k dispozici,“ popisuje Tomáš Böhm.
Manipulace s dokumenty probíhá pod odborným dohledem. „Jedná se o produkci od 19. století až do současnosti. Naší snahou je minimalizovat zatížení dokumentů při fyzické manipulaci, proto jsme zajistili prostory, které jsou již konečným úložištěm,“ vysvětluje Irena Maňáková, ředitelka Úseku komunikace. Revitalizovaná skladiště již splňují všechny požadavky pro ukládání knihovního fondu vč. výkonné klimatizace.


Přesun 800 000 svazků je plánován do konce roku 2011. Následně budou zahájeny stavební úpravy. Druhá etapa zajistí mimo jiné revitalizaci takzvané Křižovnické chodby, kde se dnes nachází Galerie Klementinum, včetně celého křídla komplexu od kostela Nejsv. Salvátora až po Platnéřskou ulici. Proces revitalizace Národní knihovny začal v roce 2010 a má trvat do roku 2016. Jeho součástí je nejen samotná revitalizace Klementina, ale také zásadní rozšíření služeb.

Foto: Národní knihovna ČR / Eva Hodíková